Heinävaaran laitos, Kiihtelysvaaran energiaosuuskunta, Heinävaara (Joensuu)

Hakelämpölaitos + aurinkopaneelijärjestelmä (PV)

Haastateltavat: Osuuskunnan toimitusjohtaja Pentti Vatanen ja hallituksen jäsen Petri Piipponen

Paneelijärjestelmällä tuotetaan sähköä ensisijaisesti lämpölaitoksen ja verkon omaan käyttöön. Ylijäämäsähkö voidaan syöttää sähköverkkoon invertterin välityksellä. Aurinkopaneelien asennus syyskuu 2017.

 

IMG_4541
Heinävaaran laitoksella paneelit eivät juurikaan näy yleisölle rakennuksen korkeuden ja katon loivan kulman takia.

Hankintaprosessi

Kiihtelysvaaran energiaosuuskunnan suunnitelma aurinkopaneeli-investointiin syntyi toisen energiaosuuskunnan edustajan esittämän idean myötä. Myöhemmin paneeli-investointien ympärille muodostui Karelia-AMK:n yritysryhmähanke, johon Kiihtelysvaaran energiaosuuskunta lähti mukaan. Toimintamuotona yritysryhmähanke koettiin osuuskunnassa hyväksi.

Haastateltavien mukaan investointi toteutettiin sekä taloudellisista että ympäristösyistä. Erityisesti tavoitteena oli lisätä omavaraisuutta ja uusiutuvan energian käyttöä. Aurinkosähkön nähtiin tukevan hyvin tavoitetta fossiilisen polttoaineen käytön vähentämisestä. Osuuskunnasta korostetaan kuitenkin, että pelkkä imagoetu ei ollut riittävä hyöty, vaan investoinnista haluttiin myös taloudellista hyötyä. Osuuskunta lähti mukaan paneelihankintaan oletuksella, että takaisinmaksuajaksi muodostuu laskelmien mukaisesti 12–13 vuotta. Osuuskunta on kuitenkin varautunut takaisinmaksuajan venyvän 15 vuoteen.

Vaikka osuuskunnan saamaa imagohyötyä pidetään selvänä, ei sitä ole erityisesti hyödynnetty esimerkiksi myynnissä ja markkinoinnissa. Tällä hetkellä osuuskunnan asiakaskunta on niin vakiintunutta, että varsinaista myynti- tai markkinointityötä ei käytännössä tehdä.

 

Laitteiston toiminta

Itse paneeli-investointi nähdään osuuskunnassa onnistuneena, eikä investointia tehtäisi nyt toisin. Paneeleiden tuotantotietojen etäseurannassa on ollut ilmeisesti verkkoyhteydestä johtuvia häiriöitä, mutta itse tuotantolaitteisto on toiminut moitteettomasti. Osuuskunnassa nähdään aurinkopaneelien ja hakelämpölaitoksen sopivan hyvin yhteen, koska kiertovesipumput ja tuuletin vaativat virtaa ympäri vuoden.

Suuri lumimäärä heikensi sähköntuotantoa Heinävaaran laitoksella ensimmäisinä kevään kuukausina. Haastattelussa esille tulikin idea, että voisiko lunta olla kannattavaa sulattaa paneeleihin asennettavalla vesikiertoisella lämmityksellä.

 

Huomioon otettavat asiat

Haastateltavat painottavat, että aurinkopaneeli-investoinnissa tärkeää on oikea mitoitus sekä se, että paneelit hankitaan vain paikkaan, jossa tuotantoedellytykset ovat kunnossa. ”Väkisin” paneeleja ei pidä mennä hankkimaan. He suosittelevat investointia harkitsevan tutustumaan olemassa oleviin kohteisiin, hakemaan investointiavustusta sekä lähtemään mukaan yritysryhmähankkeeseen, mikäli se on mahdollista. Kannattaa myös suunnitella projektille realistinen aikataulu ja ottaa huomioon, että toteutuksessa voidaan törmätä laitteiston saatavuusongelmiin.