Alakylän aluelämpölaitos, Enon energiaosuuskunta, Eno (Joensuu)

Hakelämpölaitos + aurinkopaneelijärjestelmä (PV)

Haastateltavat: Osuuskunnan hallintopäällikkö Urpo Hassinen ja laitoshoitaja Ahti Soikkeli.

Paneelijärjestelmällä tuotetaan sähköä ensisijaisesti lämpölaitoksen ja verkon omaan käyttöön. Ylijäämäsähkö voidaan syöttää sähköverkkoon invertterin välityksellä. Aurinkopaneelien asennus syyskuu 2017.

IMG_4515
Alakylän aluelämpölaitoksella rakennuksen kummassakin päässä on savupiippu, joka jossain vaiheessa päivää luo varjon paneelien ylle.


Hankintaprosessi

Enon energiaosuuskunta oli jo pitempään tarkastellut ratkaisuja oman sähkönkulutuksen kattamiseksi. Asiaa edistääkseen osuuskunta oli myös ollut mukana ideoimassa Poveria biomassasta -hankkeen käynnistämää ja Karelia-AMK:n koordinoimaa yritysryhmähanketta paneeli-investointien toteuttamiseksi alueen lämpöyrittäjäkohteisiin. Paneeli-investoinnit hoidettiin hankkeen kautta ”avaimet käteen periaatteella” Enon Energia Osuuskunnalle sekä muille haastetelluille Pohjois-Karjalan paneeliesimerkkikohteille. Paneelien hankintaprosessi nähtiin osuuskunnassa onnistuneena, eikä sen osalta tehtäisi mitään toisin. Erityisesti yritysryhmähanke sai toimintamallina kehuja.

Haastateltavien mukaan investointia harkittaessa Enon energiaosuuskunnalla painoivat vaakakupissa sekä taloudelliset että ympäristönäkökulmat. Lisäksi osuuskunta halusi olla mukana uudessa avauksessa. Osuuskunnan hallintopäällikkö Hassisen mukaan aurinkopaneeleja arvioitiin sijoituksena, jonka tuottoa verrattiin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Päätös investoinnista tehtiin olettaen sille laskelmien mukainen 7-8 %:n sisäinen korko. Tämän hetken arvion mukaan laskelmien tasosta jäädään kuitenkin hieman, mahdollisesti 5 %:n tasolle.

Paneeli-investointi mainitaan osuuskunnan esittelymateriaaleissa, mutta se ei muuten ole erityisesti hyödyntänyt investointia markkinointitarkoituksessa. Osuuskunnalla ei tällä hetkellä tosin ole juurikaan myynti- tai markkinointitoimintaa, koska kapasiteetti alkaa olla täydessä käytössä. Haastateltavat olettivat tästä huolimatta, että paneeleilla on positiivinen vaikutus yrityksen maineelle.

 

Laitteiston toiminta

Haastateltavien mukaan laitteisto on toiminut hyvin, eikä vikoja tai häiriöitä ole ollut. Ensimmäisenä käyttövuonna tuotetun sähkön määrä jäi kuitenkin pari tuhatta kWh arvioidusta 15 000 kWh:sta.

Hassisen mukaan tuottoa heikensi erityisesti talven suuri ja hitaasti sulanut lumikuorma Enossa. Hänen arvionsa mukaan myös runsas siitepölyn määrä toukokuussa heikensi sähköntuottoa. Sateiden vähyydestä johtuen siitepöly myös pysyi pitkään paneelien pinnalla. Hassinen epäilee, että myös keskikesän kuumuus saattoi hieman heikentää paneelien hyötysuhdetta.

 

Huomioon otettavat asiat

Haastateltavien mukaan paneeleihin investoitaessa kannattaa panostaa erityisesti laadukkaisiin inverttereihin ja huolelliseen asennustyöhön. Soikkeli korostaa, että asennustyössä ei kannata tuijottaa pelkästään hintaa. Soikkelin mukaan aurinkopaneelit sopivat hyvin kaikenlaisten hakelämpölaitosten yhteyteen, koska niissä kuluu sähköä aina laitoksen ollessa päällä.