Käyttökokemushaastattelut suoritettiin aurinkoenergiainvestoinnin toteuttaneille toimijoille kasvotusten, paikan päällä lämmityskohteessa. Kustakin yrityksestä haastateltiin investoinnin ja yrityksen liiketoiminnan kannalta keskeisiä henkilöitä. Alla olevasta yhteenvedosta löydät tiivistettynä haastateltujen tunnot investointiin liittyen. Linkit tarkempiin toimijakohtaisiin haastatteluihin löytyvät sivun vasemmasta laidasta.


Käyttökokemukset

Aurinkoenergiaratkaisuihin investoineet yritykset olivat haastatteluiden perusteella pääosin tyytyväisiä hankintoihinsa. Erityisesti sähköä tuottavien aurinkopaneelien kohdalla ratkaisujen toiminta oli ollut moitteetonta. Haastattelujen toteuttamisen aikaan laitteet olivat olleet kohteesta riippuen toiminnassa runsaasta vuodesta vajaaseen kahteen vuoteen. Kokemukset kuvaavat siis vasta alkutaivalta laitteiden koko suunniteltu käyttöikä huomioiden.

Investoinnin motiivit

Haastateltujen yritysten edustajien aurinkopaneeli- ja keräininvestoinneissa painoivat sekä taloudelliset että ekologiset syyt. Paneelikohteissa yritykset olivat halunneet pienentää ulkopuolelta ostetun sähkön määrää sekä tuottaa sähköä kestävällä tavalla. Useasta yrityskohteesta todettiin kuitenkin, että paneelijärjestelmä on enemmän imagon kohotusta kuin puhtaasti talousmielessä tehty investointi. Keräimiin investoineessa yrityskohteessa tavoitteena oli kestävyystavoitteiden lisäksi ratkaista hakelämpölaitoksen kesäajan hajuongelma. Vaikka yrityksillä oli vakaa näkemys, että aurinkoenergiainvestoinnilla on imagohyötyä heidän liiketoimintaansa, useimmat toimijat eivät olleet tuoneet sitä myynti- tai markkinointitoimissaan esille.

IMG_4848
Lämpökeräinjärjestelmä Fredman Groupin tuotantolaitoksella Rauman Lapissa.

Hankintaprosessi

Haastateltavat korostivat haastattelussa projektin huolellisen suunnittelun tärkeyttä. Laitteistoihin ja eri toteutustapoihin suositeltiin perehtymään itse, mutta varsinainen suunnittelutyö kehotettiin luottamaan alan ammattilaisille. Tarkastelussa olleet Pohjois-Karjalan aurinkopaneelikohteet olivat kaikki toteutettu osana Karelia-ammattikorkeakoulun koordinoiman yritysryhmähankkeen yhteishankintaa. Tätä toimintamallia haastateltavat suosittelivat varauksetta.

Laitteiston toiminta ja kannattavuus

Haastatteluissa tuli esille, että aurinkoenergiajärjestelmät ovat hyvin varmatoimisia, ja paneelien osalta myös varsin yksinkertaisia ratkaisuja. Ainoat raportoidut häiriöt olivat paneelijärjestelmän etäkäytössä, jotka nekin todennäköisesti johtuivat enemmän heikosta verkkoyhteydestä kuin itse laitteiston toiminnasta. Sen sijaan toisessa keräinkohteessa oli haastatteluhetkellä selkeitä haasteita lämmitysjärjestelmäkokonaisuuden kanssa. Kohteen vastuuhenkilöt painottivatkin erittäin tarkkaa, koko lämmitysjärjestelmän kattavaa lähtötietojen selvittämistä ja huolellista suunnittelua ennen projektin toteuttamista.

Haastateltavat olivat aktiivisesti seuranneet aurinkoenergian tuotantolukuja, mutta valtaosa heistä ei ollut enää investoinnin toteutumisen jälkeen arvioinut tarkemmin sen kannattavuutta. Pohjois-Karjalassa sähköntuotannon kerrottiin runsaslumisen alkukevään olleen tuotannollisesti odotettua heikompi ja paikoin myös runsaan siitepölyn määrän heikentäneen tuotantoa kesällä. Rauman paneelikohteen tuottaman sähkön määrä oli puolestaan ylittänyt odotukset selvästi.

IMG_4505
Aurinkopaneelijärjestelmä Biowin Karelian lämpölaitoksen katolla Kontiolahdella.