Auringosta lämpöö -hankkeessa tarkastelemme aurinkoenergian hyödyntämistä olemassa olevissa keskisuurissa hakelämpökohteissa. Ensisijaisena tavoitteenamme on tuoda esille tapoja hyödyntää aurinkoenergiaa kannattavasti.

IMG_4687


Auringosta lämpöö -hankkeessa tarkastelemme sekä aurinkokeräimien että aurinkopaneelien yhdistämismahdollisuuksia hakelämmityksen kanssa. Selvitystyön kaksi kivijalkaa ovat käyttökokemushaastattelut sekä tuotanto- ja kustannusdatan analysointi. Käyttökokemushaastatteluiden kautta selvitämme hyviä toimintamalleja laitteiden hankintaan ja käyttöön liittyen. Tuotanto- ja kustannusdatan perusteella puolestaan tarkastelemme investointien todellista kannattavuutta eri kohteissa. Kannattavuutta tarkastellaan vuoden 2018 tuotantodatan perusteella.

Esittely hankkeessa mukana olevista laitoksista löytyy täältä ja käyttökokemushaastatteluiden tulokset täältä. Kannattavuustarkastelujen tulokset päivitetään sivuille kevään ja kesän 2019 aikana.
Katso alta Auringosta lämpöö -hanketta käsittelevä Lämpöö ja Voltteja -vlogin jakso.

Auringosta lämpöö on TTS Työtehoseuran ja Motivan yhteishanke, jonka rahoituksesta vastaa Marjatta ja Eino Kollin Säätiö.

Yhteystiedot:
  • Jukka Korri, asiantuntija, jukka.korri@tts.fi
  • Jim Antturi, metsäasiantuntija, jim.antturi@tts.fi
  • Milja Aarni, asiantuntija, milja.aarni@motiva.fi
yhdistetty