TTS:n ja Motiva Oy:n yhteistyöhankkeen tavoitteena on edistää aurinkoenergian hyödyntämistä olemassa olevissa keskisuurissa hakelämpökohteissa sekä osana muita keskisuurten kiinteistöjen energiaratkaisuja. Ensisijaisena tavoitteena on tuoda esille tapoja hyödyntää aurinkoenergiaa kannattavasti. Hanketta rahoittaa Marjatta ja Eino Kollin Säätiö.

Hankkeessa tarkastellaan sekä aurinkokeräimien että aurinkopaneelien tuomia mahdollisuuksia. Hankkeessa pyritään lisäämään tietoutta aurinkoenergian kannattavuudesta, hyvistä toimintamalleista, käyttäjäkokemuksista sekä havaituista eduista hakelämmityksen yhteydessä. Tarkastelussa on erityisesti polttoaineen käytön tehostuminen ja lämmitystyön väheneminen korvattaessa hakelämpö aurinkolämmöllä alhaisen lämpökuorman aikaan.

Esittely hankkeessa mukana olevista laitoksista löytyy täältä. Vuoden 2018 aikana keräämme sähköistä energiadataa kohteista ja keräämme käyttäjäkokemuksia sekä laitteiston omistavilta että niitä käyttäviltä tahoilta. Vuonna 2019 on aineiston analysoinnin ja tiedotusmateriaalin tuottamisen aika.
Yhteystiedot:
  • Jukka Korri, asiantuntija, jukka.korri@tts.fi
  • Jim Antturi, metsäasiantuntija, jim.antturi@tts.fi
  • Milja Aarni, asiantuntija, milja.aarni@motiva.fi


TTS Kolli Motiva