Tuottavuus ja tulos kehitysuralle -KEHITYSURAHANKE

Hankkeen tavoitteena on vastata nykyaikaisten maatilojen haasteisiin erityisesti suurten ja paljon investoineiden, mutta tuottavuuden ja sitä kautta kannattavuuden kanssa kamppailevien tilojen toimintaedellytysten parantamisella. Hanke antaa osallistuville kehitysuratiloille valmiudet parantaa kehittämistoimenpiteillä tilojen tuotanto- ja työprosesseja sekä johtamista niin, että tuottavuus ja tuotantokapasiteetti saadaan kasvu-uralle ja tilan toiminta taloudellisesti kestävämmäksi ja kannattavammaksi. Samalla annetaan valmiuksia kehittää myös yrittäjien omaa hyvinvointia.

Hankkeen toteuttajina ovat TTS Työtehoseura, ProAgria Etelä-Suomi, ProAgria Keskusten Liitto ja MELA.

Hankkeen toteutusaika on 1.5 2017 - 31.12 2019 ja se rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.