Tulosta maidosta

Hankkeen tavoitteen on tuoda pienryhmän kautta tietoa Lean -ajattelun soveltamisesta maataloustuotantoon ja maatilan johtamisen avuksi. Tavoitteena on itseohjautuvan kehittämisen käynnistäminen maatiloilla.
Hanke järjestää monimuotoisia lähi- ja etäkoulutuksia ryhmille, teemapäiviä, seminaareja ja opintomatkoja sekä tuottaa sähköisiä ajasta ja paikasta riippumatonta koulutusta yrittäjien tai yrittäjiksi aikovien tarpeisiin.

Hanke toteutetaan yhteistyössä ProAgria Pohjois-Karjalan kanssa ja se toteutetaan ajalla 1.11 2015 - 31.10 2018. Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseutuohjelma.

Tulosta maidosta