Karttunen, J. ja Tuure, V.-M. 2008. Töiden organisointi maatalousyrityksissä. TTS tutkimuksen tiedote, Luonnonvara-ala: maatalous (607) 4: 1 - 8.


Töiden organisointi maatalousyrityksissä (pdf) (726.1 KB)Karttunen, J., Lätti, M. ja Puttonen, S. 2012. Työmäärän hallinta maatalousyrittäjän hyvinvoinnin turvaamisessa. TTS:n tiedote, Maataloustyö ja tuottavuus (637) 2: 1 - 8.


Työmäärän hallinta maatalousyrityksissä (pdf) (363.2 KB)


Karttunen, J. 2018. Tilayhteistyö ja töiden ulkoistaminen hyvin yleistä. Teho-tiedote 3: 4 - 5. 


Tilayhteistyö ja töiden ulkoistaminen (pdf) (380.3 KB)Lätti, M., Koikkalainen, K., Kuisma, M. ja Lötjönen, T. 2006. Luomutilojen yhteistyö. Työtehoseuran maataloustiedote (588) 3: 1 - 12.


Luomutilojen yhteistyö (pdf) (259.6 KB)ProAgria Pohjois-Savo. 2012. Tehhää porukalla - Maatilojen yhteistyötä Pohjois-Savossa. Opas. 36 s. 


www.proagria.fi/sites/default/files/attachment/tehhaa_porukalla_-kirjanen_0.pdfKämäräinen, S., Rinta-Kiikka, S. ja Yrjölä, T. 2014. Maatilojen välinen yhteistyö Suomessa. PTT työpapereita 162: 1 - 53.