Tälle teemasivustolle kootaan vuoden 2018 aikana tilayhteistyötä edistävää käytännönläheistä tietoa Yhteishyvä-tiedotushankkeessa. Hanketta tuetaan Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen työturvallisuusapurahalla.


Hyvinvointia ja kannattavuutta tilayhteistyöllä

Enemmistössä maamme maatalousyrityksistä harjoitetaan tuotannollista tilayhteistyötä. Tilayhteistyö on useimmissa tapauksissa melko yksinkertaista, mutta sen arvioidaan lähivuosina monipuolistuvan ja vahvistuvan maatalouden rakennekehityksen myötä.

 

Tilayhteistyö auttaa hallitsemaan lähivuosina voimistuviksi arvioituja työn psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Näitä kuormitustekijöitä ovat muun muassa tuotannon taloudelliset haasteet, sosiaalinen eristyneisyys, liiallinen työn määrä, työn kiireellisyys ja yksintyöskentely.

Tilayhteistyön monet keinot

Maatalousyritysten välinen tuotannollinen tilayhteistyö voi olla:

  •      Koneiden lainausta, töiden vaihtoa, töiden tekemistä yhdessä kunkin omilla koneilla sekä yhteisten koneiden tai koneketjujen hankintaa ja käyttöä.
  • Lisäksi maatalouden tuotantopanoksia tai tuotteita voidaan ostaa, myydä, vaihtaa tai luovuttaa joko keskinäisesti tai yhdessä.
  •       Yhteistyönä voidaan hankkia myös yhteinen työntekijä tai tuotantorakennus tai perustaa yhteinen viljelykierto tai yritys.