Tilläggsinformation

Framåtanda för lantbruksföretagarens huvudsakliga mål är att få den nyländska lantbrukaren att må bättre och klara sig bättre genom vardagen. Projektet leds och utförs av projektledaren Anu Kirves. Med Anu kan man personligen, samt genom e-post och telefon konfidentiellt diskutera. Det är möjligt att genom henne ansöka om LPA:s köptjänstförbindelse. Anu kan hjälpa dig att hitta lösningar till din ekonomiska situation, förbättra din samt familjens välbefinnande samt underlätta det vardagliga livet på din gård.

I praktiken börjar hjälpandet med att lantbrukaren själv tar kontakt. Även andra aktörer har möjlighet att anmäla en lantbruksföretagare som behöver hjälp, men endast med företagarens lov. Efter detta diskuterar vi och träffas så snabbt som möjligt för att kartlägga situationen: Vad är problemet, hur stort är det och framför allt; vad kan göras? Oftast hjälper det att diskutera för att klara upp kaoset och reda ut problemen. Ifall det inte räcker till och Anus hjälpmedel tar slut, kan hon styra dig vidare till andra hjälpande aktörer, om du så vill. All hjälp som ges baserar sig på lantbruksföretagarens godkännande, ingenting görs utan företagarens lov eller kännedom.

Från och med januari 2017 kan en lantbruksföretagare i svårigheter ansöka om en köptjänstförbindelse på högst 500 euro från LPA för att skaffa experttjänster för behandling av utmattning eller depression eller i vissa fall ekonomiska eller juridiska experttjänster. Med Anu går företagaren igenom de egna möjligheterna att ansöka om förbindelsen. För att få förbindelsen krävs det alltid att Anu besöker gården samt ger sin rekommendation. Förbindelsen är endast ett hjälpmedel bland flera, och därför är kartläggning av företagarens helhetssituation grunden och utgångspunkten för all hjälp.


Hjälp finns till förfogande på både finska och svenska. Susann Rabb från LPA (Ta hand om bonden-projekt) betjänar de svenska kunderna.

tarmoa-logot