Lisätietoa hankkeesta

Tarmo-hankkeen päätavoite on saada uusimaalaiset maatalousyrittäjät voimaan paremmin ja selviämään arjesta. Käytännössä hanke pyörii projektipäällikkö Anu Kirveen kautta. Anun kanssa voi keskustella luottamuksellisesti puhelimitse, sähköpostitse tai kasvotusten, ja hänen kauttaan on mahdollisuus hakea Melan maksamaa ostopalvelusitoumusta. Anu voi auttaa löytämään ratkaisuja taloustilanteen selvittämiseen, oman henkisen hyvinvoinnin parantamiseen, perheen hyvinvointiin, tai tilan arjen sujuvuuteen.

Käytännön tasolla avunanto lähtee käyntiin maatalousyrittäjän omasta yhteydenotosta. Myös muiden tahojen on mahdollista ilmoittaa avuntarpeessa olevasta yrittäjästä, mutta vain tämän luvalla. Sen jälkeen keskustellaan, monesti tavataankin pian, ja kartoitetaan tilan kokonaistilanne. Mikä on hätänä, kuinka laajalle ongelma vaikuttaa ja ennen kaikkea, mitä on tehtävissä. Yleensä jo keskustelu auttaa hallitsemaan kaaosta ja jäsentämään asioita selvemmin. Toisille jo tämäkin riittää, toisille ei. Jos Anun apukeinot loppuvat, hän voi ohjata yrittäjän eteenpäin jatkoavun piiriin, tämän niin halutessa. Kaikki apu perustuu vapaaehtoisuuteen, mitään ei tehdä yrittäjän tietämättä tai ilman lupaa.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela tarjoaa v.2017 ongelmissa oleville maatalousyrittäjille mahdollisuuden hakea enintään 500 euron suuruista ostopalvelusitoumusta. Ostopalvelusitoumus on tarkoitettu ensiavuksi, jolla yrittäjä saadaan avun piiriin. Sitoumusta voi hakea masennuksen ja   uupumisen, talousongelmien tai rajatusti juridisten ongelmien selvittämiseen. Anun kautta yrittäjä voi selvittää omat mahdollisuutensa sitoumuksen hakemiseen. Sitoumuksen saanti edellyttää aina Anun käyntiä tilalla, sekä hänen suosituksensa. Sitoumus on kuitenkin vain yksi apukeino muiden joukossa, joten tämän vuoksi yrittäjän kokonaistilanteen kartoitus on kaiken avun perusta ja lähtökohta.

Apua on mahdollista saada sekä suomen- että ruotsinkielellä. Ruotsinkielisiä asiakkaita palvelee Susann Rabb, Melan Välitä viljelijästä-projektista.


tarmoa-logot