Hankkeen tavoitteena on löytää lannan käyttöön ja käsittelyyn uusia toimintamalleja, joilla voidaan tehostaa lantalogistiikkaa, parantaa ravinteiden jakautumista alueella ja vähentää lannasta aiheutuvia ympäristöhaittoja.

Työtehoseuran osuudessa selvitetään lantalogistiikan tehostamisen mahdollisuuksia lantaurakoijan lietteenkuljetuskalustoon asennetun satelliittipaikannukseen perustuvan ajoneuvoseurantajärjestelmän keräämän aineiston avulla. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä hankekoordinaattorina toimivan ProAgria Pirkanmaan kanssa.

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2015 - 31.12.2018. 

Rahoitus: Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014-2020


Lisätietoja:

Markku Lätti, Tutkimuspäällikkö

markku.latti@tts.fi