Hankkeen tavoitteena on löytää lannan käyttöön ja käsittelyyn uusia toimintamalleja, joilla voidaan tehostaa lantalogistiikkaa, parantaa ravinteiden jakautumista alueella ja vähentää lannasta aiheutuvia ympäristöhaittoja.

Työtehoseuran osuudessa selvitetään lantalogistiikan tehostamisen mahdollisuuksia lantaurakoijan lietteenkuljetuskalustoon asennetun satelliittipaikannukseen perustuvan ajoneuvoseurantajärjestelmän keräämän aineiston avulla. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä hankekoordinaattorina toimivan ProAgria Pirkanmaan kanssa.

Hankkeen toteutusaika: 1.9.2015 - 31.12.2018. 

Rahoitus: Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014-2020


Lietelantalaskuri

TTS kehitti hankkeessa lietelannan siirron ja levityksen työnmenekin ja kustannusten tarkasteluun MS Excelissä toimivan lietelantalaskurin.
Laskurilla voi laskea lietteen siirron ja levityksen työnmenekkiä ja kustannuksia eri kokoisilla kalustoilla, eri kuljetusetäisyyksillä ja -nopeuksilla.

Laskurilla voi laskea olemassa olevan kuljetuskapasiteetin riittävyyttä tai mitoittaa sitä suhteessa levityskaluston kapasiteettiin eri kuljetusetäisyyksillä ja -nopeuksilla, jos kuljetus ja levitys tehdään eri kalustolla.

Lisäksi laskurilla voi laskea lietteen hehtaarikohtaisen lannoitusvaikutuksen arvon ja verrata sitä kuljetuksen ja levityksen kustannuksiin.

Kaikki laskuriin liittyvät kommentit ja kehitysideat otetaan lämpimästi vastaan.

Laskuri on ladattavissa omalle koneelle täältä.


Hankeraportti

Yhteenvedon TTS Työtehoseuran osuudesta Ymppi-hankkeessa löydät täältä.


Lisätietoja:

Markku Lätti, Tutkimuspäällikkö

markku.latti@tts.fi