Maidosta maitoon (MAMA)

Maidosta-maitoon
Hankkeen tavoitteena on parantaa maidontuotannon kannattavuutta ja tuottavuutta sekä lisätä lypsylehmien hyvinvointia.

Tavoitteena on siis lisätä lypsylehmien tuottamaa maitomäärää sekä vähentää sairauksien aiheuttamaa työmäärää ja kuluja.

Hanketta koordinoi ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja sen toteutusaika on 1.10 2015 - 30.9 2018.

Hankkeen rahoitus toteutuu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.