TTS seuraa maatalouskoneurakoinnin toteutuneita taksoja joka toinen vuosi tehtävällä kyselyllä.

Hintatiedustelulla kartoitetaan maataloudessa tehdyn urakoinnin ohella maatalous- ja traktoriyrittäjien muille sektoreille tekemää urakointityötä, kuten urakointia viherympäristö-, metsä-, maarakennus-, peltoenergia- ja kiinteistökohteissa. 

Hintakyselyn hinnat eivät ole suositushintoja, vaan toteutuneiden hintojen tilastointia. Urakoitsijan tulee aina laskea omat kustannuksensa ja hinnoitella työnsä sen mukaan. Kyselyn tulokset julkaistaan TTS:n tiedotteessa, jossa on mukana tietopaketti konetyön kustannustekijöistä ja kustannusten laskentatavoista