Järkeviä koneinvestointeja tarvitaan

Maatalouden rakennekehityksen myötä entistä harvemmat tilat vastaavat entistä suuremmasta osasta tuotantoa. Koneinvestointien on oltava maatalousyrittäjien tarpeiden mukaisia. Näin ne edistävät maamme maatalouskoneteollisuuden ja maatalousyrittäjien kilpailukykyä.Karjatalouden konekanta ja koneinvestoinnit

Maamme maatiloilla tuotantoeläinten hoidossa käytettävät uusimmat koneet ovat keskimäärin 10 - 15 vuotta vanhoja. Peltoalaltaan keskikokoista suuremmilla tiloilla konekanta on kuitenkin keskimääräistä uudempi ja monipuolisempi. Nämä tilat aikovat myös jatkaa tuotantoaan yleisemmin kuin korkeintaan keskikokoiset tilat.


Kotieläintiloista neljäsosalla (25 %) aiotaan investoida lähivuosina yhteen tai useampaan karjatalouskoneeseen. Peltoalaltaan keskikokoista suuremmilla tiloilla investointiaikomukset ovat kuitenkin yleisempiä kuin korkeintaan keskikokoisilla tiloilla (37 % vs. 18 %).


Yleisiä syitä investointeihin ovat nykyisen koneen ikääntyminen, kuluneisuus, tehottomuus, heikko käyttövarmuus, suuret korjauskustannukset sekä huolto- ja varaosien hankala saatavuus vanhaan koneeseen. Uusilla koneilla halutaan myös keventää raskasta fyysistä työtä, edistää työergonomiaa ja työturvallisuutta sekä säästää työaikaa. 


Investoinneissa korostetaan muun  muassa hintaa, käytön työturvallisuutta ja käyttöohjeiden selkeyttä. Tietoa tuotekehitykseen

Maatalouskoneiden tutkimussäätiön rahoittama Karjakone-hanke toteutettiin vuoden 2018 aikana. Tutkimuksen tulokset on raportoitu Työtehoseuran julkaisussa numero 434 "Maatilojen konekanta ja koneinvestoinnit", joka on vapaasti saatavilla TTS:n kotisivujen Uutishuoneelta.

 

Kotimaisen maatalouskoneteollisuuden kannattaa hyödyntää edellä mainitussa julkaisussa esitettyjä tuloksia tuotekehityksessään. Maatalouskonekauppa voi hyödyntää tuloksia palveluidensa ja myyntiargumenttiensa kehittämisessä. Maatalousyrittäjien ja muiden alan asiantuntijoiden kannattaa hyödyntää tuloksia koneinvestointiensa suunnittelussa ja työnsä kehittämisessä.


Lisätietoja hankkeesta

Janne Karttunen 

janne.karttunen@tts.fi

044 7143 689