Elina Uusimaa ja Elina Häme

Hankkeiden tavoitteena on tuoda tiloille tietoa Lean-ajattelun soveltamisesta maataloustuotantoon ja maatilan johtamisen avuksi. Tavoitteena on itseohjautuvan kehittämisen käynnistäminen maatiloilla.
Lisäksi tiloille välitetään tietoa lannan käytön tehostamiskeinoista. Tavoitteena on parantaa lannan ravinteiden hyödyntämistä, vähentää lannan kuljetuksiin kuluvaa työaikaa sekä lannasta aiheutuvia ympäristöhaittoja tilojen välisen yhteistyön ja tehokkaamman lantalogistiikan avulla.

Hanke toteutetiin yhteistyössä ProAgria Etelä-Suomen kanssa ja se rahoitettiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.