Automaattilypsyä tehokkaasti

Automaattilypsyä tehokkaasti – hankkeessa automaattilypsytilan tuottavuutta pyritään edistämään tiedonvälityksen keinoin. Tulosten viemisellä käytäntöön varmistetaan, että automaattilypsytilalla ymmärretään asioiden syy-seurausyhteydet toiminnan kehittämisessä.

Hankkeen tavoitteena on automaattilypsytilojen tuottavuuden paraneminen kehittämällä

o    karjan ruokintaa ja siinä erityisesti säilörehun laatua,
o    tuotantoympäristöä navetassa,
o    tietojärjestelmien tuottaman tiedon hyväksikäyttöä työssä ja toiminnan kehittämisessä,
o    työnkäyttöä ja työturvallisuutta karjanhoitotöissä,
o    tuotetun maidon määrää ja laatua sekä
o    eläinten terveyttä.

Hankkeen aikana järjestetään kolme seminaaritiloissa pidettävää tiedotustilaisuutta, joiden keskeiset teemat ovat säilörehun laatu ja ruokinta, tuotantoympäristö ja robotin tuottama tieto. Seminaarityyppisten tilaisuuksien lisäksi järjestetään samojen teemojen ympärille kuusi tiedotustilaisuutta eri automaattilypsytilakohteissa. Järjestettävät tilaisuudet yhdessä muodostavat rungon hankkeen tiedotustoiminnalle.
Muu viestintä ja tiedottaminen suunnitellaan tilaisuuksien ympärille kulloinkin käsiteltäviä teemoja tukevaksi. Ajankohtaisista tilaisuuksista ja niiden teemoista tiedotetaan yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien tiedotuskanavien, hankkeen nettisivujen, sosiaalisen median sekä Teho- ja Itua-lehden kautta. Hanketilaisuuksiin liittyvistä aiheista kirjoitetaan sekä sähköisiä että lehtiartikkeleita.
Hankkeen nettisivuille kootaan ja muokataan havainnollinen tietopaketti automaattilypsytilan tuottavuuteen vaikuttavista avaintekijöistä. Hankkeen aikana työstetään hankkeissa kerätyistä videomateriaaleista ns. ”esimerkki-caseja”, joita esitellään tiedotustilaisuuksissa ja jotka ovat katsottavissa netistä hankesivuilta.
Hankkeen vastuullinen toteuttaja on TTS, joka toteuttaa hanketta yhdessä ProAgria Etelä-
Pohjanmaan kanssa. Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.