Automaatiotekniikka maataloustuotannossa

Automaatio tarkoittaa lähes tai täysin itsetoimivaa laitetta tai järjestelmää. Automaatiotekniikkaa käytetään maataloudessa muun muassa ajoautomatiikkaan ja paikkakohtaiseen peltoviljelyyn sekä tuotantoeläinten hoitoon ja seurantaan laitteissa ja järjestelmissä ohjelmistoineen ja käyttöliittymineen. Automaatiotekniikkaa käytetään myös tuotantoprosessien, tuotantorakennuksien ja tuotevarastojen olosuhteiden mittaamisessa ja säätämisessä.Maataloustuotannon automaatiotekniikkaa selvitetään

TTS:ssä selvitetään vuoden 2018 aikana maataloustuotannossa käytettävän automaatiotekniikan nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä. Tietoa kerätään alan kirjallisuudesta, asiantuntijoilta, maatalousyrittäjiltä, konenäyttelyistä ja seminaareista. Hankkeen rahoittaa Maatalouskoneiden tutkimussäätiö. Hankkeen sähköinen loppuraportti ilmestyy alkuvuodesta 2019 ja se tulee vapaasti saataville TTS:n kotisivuille.


Lisätietoja hankkeesta

Janne Karttunen   
janne.karttunen@tts.fi
044 7143 689