TTS-Manager ohjelmaan on ladattavissa TTS:n palvelimelta mallilaskelmia eri tuotantosuuntiin ja tilakokoluokkiin. Mallilaskelmiin on valmiiksi valittu kyseisessä tuotantosuunnassa ja kokoluokassa yleisesti käytössä olevia työmenetelmiä ja konevaihtoehtoja. Mallilaskelmien työvoimaresurssi on mitoitettu niin, että maatilan kokonaistyömäärä on aikajanalla hallinnassa ja työt tulevat tehtyä ajallaan.

Mallilaskelmien avulla tilan oman työmäärälaskelman laadinta ja vaihtoehtojen vertailu nopeutuu. Mallilaskelmista kannattaa valita parhaiten suunnittelutilannetta vastaava lähtökohta ja muokata laskelma vastaamaan omaa tilannetta.

Ladattavissa olevien mallilaskelmien lukumäärä, tuotantosuunnat ja kokoluokat riippuvat käytettävästä ohjelmaversiosta. Vuoden 2018 ohjelmaversiolla ovat käytettävissä seuraavat mallilaskelmat:

Mallilaskelman nimi
 Tilan tuotantoPeltoala, ha
Viljanviljelytila 1 viljaa100
Viljanviljelytila 2
 viljaa250
Viljanviljelytila 3
 viljaa + urakointia
50
Kasvinviljelytila 1
 viljaa + erikoiskasveja
100
Kasvinviljelytila 2
 viljaa + nurmea
100
Maidontuotantotila 1
 30 lehmän parsinavetta
50
Maidontuotantotila 2
 50 lehmän parsinavetta
70
Maidontuotantotila 3
 30 lehmän pihatto (asema)
50
Maidontuotantotila 4
 60 lehmän pihatto (asema)
80
Maidontuotantotila 5
 60 lehmän pihatto (robotti)
80
Maidontuotantotila 6
 120 lehmän pihatto (asema)
130
Maidontuotantotila 7
 120 lehmän pihatto (robotti)
130
Maidontuotantotila 8
 180 lehmän pihatto (asema)
180
Maidontuotantotila 9
 180 lehmän pihatto (robotti)
180
Porsastuotantotila 1
 60 emakkoa + välikasvatus
50
Porsastuotantotila 2
 200 emakkoa + välikasvatus
70
Porsastuotantotila 3
 400 emakkoa
90
Yhdistelmätuotantotila 1
 60 emakkoa, 200 lihasikapaikkaa
70
Yhdistelmätuotantotila 2
 200 emakkoa, 400 lihasikapaikkaa
100