TTS -Manager työkaluksi maatilan tuotannon suunnitteluun ja työmäärän hallintaan

TTS-Manager on tietokoneohjelma, jolla voidaan laskea tuotannon laajennuksen tai muun muutoksen vaikutusta maatilan kokonaistyömäärään ja töiden ajoittumisiin. Ohjelmalla voidaan selvittää myös omien työrutiinien tehokkuutta vertaamalla tilalla töihin todellisuudessa kuluvaa aikaa TTS-Managerilla laskettuun, laajaan työntutkimusaineistoon perustuvaan työnmenekkiarvoon.


Ohjelma perustuu suomalaiseen maataloustöiden standardiaikajärjestelmään ja ohjelman käyttäjän syöttämiin tilakohtaisiin lähtötietoihin muun muassa tuotantomääristä ja työvoimasta. Ohjelma esittää tulokset aikajanalla ja taulukoissa. Aikajana on havainnollinen esitys maatilan käytettävissä olevasta työvoimasta, työmääristä ja töiden ajoittumisesta yhden kalenterivuoden aikana.

Taulukoissa esitetään kasvi- ja eläinkohtainen työmäärä sekä yhteenveto maatilan kokonaistyömäärästä. Ihmistyönmenekin lisäksi esitetään traktoreiden ja työkoneiden vuotuiset käyttömäärät sekä työn tuottavuuden tunnuslukuja tuotantosuunnittain ja kasvintuotannossa viljelykasveittain omana taulukkona.


Ohjelman hinta ja tilaaminen

Ohjelma toimii Windows-ympäristössä. Ohjelma on ostettavissa TTS:stä ja se toimitetaan joko sähköisenä latauslinkkinä tai postitse usb-muistitikulla. Ohjelma päivitetään vuosittain. Ohjelman käyttöä voi jatkaa ilman vuosipäivityksiä, mutta tällöin uusimmat standardiajat ja mahdollisesti ohjelmaan tehdyt muutokset jäävät saamatta. Ohjelman käytöstä kaupallisiin tarkoituksiin on sovittava erikseen TTS:n kanssa.

TTS-Manager

 

TTS-Managerin hinta on 110 euroa (alv. 0 %). Postilähetyksiin lisätään 8 euroa posti- ja käsittelykuluja. Aiemmin ohjelman hankkineet voivat ostaa päivitysversion, jonka hinta on puolet alkuperäisestä. Oppilaitoksille luokkaversion hinta/ohjelmalisenssi on puolet normaalihinnasta.

 

TTS-Managerin levityksestä on tehty sopimus Käytännön Maamies -lehden kanssa, ja ohjelma on ladattavissa lehden nettisivuilta tilaajatunnuksella. TTS-Managerin käytöstä on tehty sopimus myös ProAgrian ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kanssa.

 

Lisätietoja ja ohjelmatilaukset:

Eerikki Kaila, TTS puh. 044 714 3693, etunimi.sukunimi@tts.fi, manager.tuki@tts.fi


Uusin TTS-Manager 2.0.12 on julkaistu kesäkuussa 2018.

Lue ohjelman uusista toiminnoista ja sisällöstä TTS:n uutishuoneelta!