Pilotointi ja benchmarkkaus

Maatilan prosessien parantamista lean-ajattelun mukaisesti pilotoidaan ja benchmarkataan hankkeen aikana 15 maidon- ja naudanlihantuotantotilalla sekä porsastuotanto- ja yhdistelmäsikalatilla. 

Pilotointi- ja benchmarkkausryhmille järjestetään yhteisiä tapaamisia, joiden tavoitteena auttaa osallistujia havaitsemaan oman tilansa kehittämistarpeita ja antaa uusia näkökulmia kehittämistyöhön. Ryhmätapaamisten tavoitteena on myös verkostoituminen, jotta tilat voisivat jakaa kokemuksia ja hyviksi havaittuja käytäntöjä ja oppia toisiltaan. 

Tilakohtaisessa osuudessa arvioidaan yhdessä hanketilojen kanssa tilan prosesseja ja valitaan sopiva kehittämiskohde ja pohditaan mahdollisia parantavia toimenpiteitä. Muutosten merkitystä arvioidaan seurantakäynneillä. Tilakäyntien määrä, käytettävät menetelmät ja työn eteneminen suunnitellaan tilakohtaisesti.

Toiminta aloitetaan kuuden tilan pilottiryhmällä vuoden 2016 alkupuolella. Pilottitilojen kokemuksia hyödynnetään yhdeksän tilan benchmarkkausryhmän kanssa, joka aloittaa vuoden 2016 lopulla.

Hanketilaksi on avoin haku. Jos toiminta kiinnostaa, ilmoittaudu pilotti- tai benchmarkkaustilaksi tai kysy lisää toiminnasta:

Sari Morri
ProAgria Etelä-Pohjanmaa
gsm 043 8268 643
sari.morri@proagria.fi

Marjut Viitasalo
ProAgria Etelä-Pohjanmaa
gsm 040 353 0227
marjut.viitasalo@proagria.fi