Ratas-hankkeessa tavoitteena on hyödyntää tehdasteollisuudessa käytettävän Lean-johtamisen periaatteita maatilan tuottavuuden parantamisessa.

Toiminnan rattaat raiteilleen
Ratas - hanke

Ratas-hankkeessa tavoitteena on hyödyntää tehdasteollisuudessa käytettävän Lean-johtamisen periaatteita maatilan tuottavuuden parantamisessa. Leanissä työ pyritään saamaan sujuvasti virtaavaksi, ilman turhia pysähdyksiä.

ratas-logojono

Ei juosta nopeammin vaan juostaan lyhempi matka! Tavoitteena on parantaa työn tuottavuutta lisäämällä arvoa tuottavan työn osuutta ja vähentämällä hukkaa.

Hukkaa ei ole aina helppo tunnistaa. Epäkäytännölliset tilat, koneiden tai laitteiden huoltamattomuus, heikko tiedon kulku tai vaikka vain yleinen epäjärjestys aiheuttavat usein ylimääräistä työtä. Pullonkaulat tuotantoketjuissa hidastavat ”läpimenoaikaa” ja lisäävät kustannuksia.

Paitsi ajanhukkaa, myöskään tuotantopanosten hävikkiä tai saamatta jääviä tuottoja ei ole aina helppo havaita. Hävikit kuten pilaantunut rehu, kuolleet eläimet tai eroon lypsetty maito aiheuttavat ylimääräistä työtä jo itsessään, lisäksi panoksia on kulutettu mutta tuotos jää saamatta. 

Parantamispotentiaalia on paljon. Toimintaa pitää oppia katsomaan Lean-silmälaseilla!

Hankkeen toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaa ja hankkeen kesto on 1.11.2015-31.10.2018. Hankkeen toteuttajana ovat Työtehoseura (TTS) ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa.
Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella.
Yhteistyökumppanit: Maatalouden Laskentakeskus, A-tuottajat Oy, Atria Nauta, LähiTapiola, Hirvijärven osuusmeijeri, OP Etelä-Pohjanmaa, Valio Alkutuotanto

Seuraa meitä Facebookissa!