Suunnittelu- ja tuotekehitys

CLT-levyjen suunnittelu ja työstön suunnittelu
https://www.youtube.com/watch?v=ySZ7ilMKnJk&feature=youtu.be

CLT-levyjen valmistus
https://www.youtube.com/watch?v=tvY25cHbpkY&feature=youtu.be

Hirsitalojen suunnittelusta löytyy materiaalia Hirsiteollisuus ry:n sivuilta.
http://www.hirsikoti.fi/fi/suunnittelijalle

CLT-tilaelementtien suunnittelu, Arkkitehtisuunnittelu ja konseptointi Tuotannollinen suunnittelu
Rauli Korhonen ja Heli Nuutinen Savonia, Puuket-hanke
SAVONIA raportti

Puuinfon sivuille on koottu suunnitteluohjeita ja tuotekortteja, jotka ovat ladattavissa pdf-muodossa. 
http://www.puuinfo.fi/suunnitteluohjeet

Puuinfon sivuilta löytyy suunnittelun avuksi myös AutoCAD, ArchiCAD- ja Revit-yhteensopivia rakenne- ja detaljikirjastoja, jotka ovat myös ladattavissa pdf-muodossa.
http://www.puuinfo.fi/suunnitteluty%C3%B6kalut

Erilaisia mitoitukseen liittyviä excel-pohjaisia laskentatyökaluja löytyy Puuinfon kotisivuillta.
http://www.puuinfo.fi/mitoitusohjelmat

Puuinfon sivuille on koottu keskeisimmät rakentamismääräykset, eurokoodi 5 soveltamisohjeet sekä Lausuntoja ja koeraportteja vaatimustenmukaisuudesta ja määräystulkinnoista.
http://www.puuinfo.fi/rakentamism%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ykset
http://www.puuinfo.fi/eurokoodit
http://www.puuinfo.fi/tulkinnat

Puukerrostalon toiminnallinen palotekninen suunnittelu, Puuinfon tekninen tiedote
http://www.puuinfo.fi/articles/puukerrostalon-toiminnallinen-palotekninen-suunnittelu

Hirsitalon suunnittelu, Puuinfo
http://www.puuinfo.fi/puutieto/puurakenteet/hirsitalon-suunnittelu

Puukerrostalon suunnittelu, Puuinfo
http://www.puuinfo.fi/puutieto/puurakenteet/puukerrostalon-suunnittelu
http://www.puuinfo.fi/puutieto/puurakenteet/puukerrostalon-suunnittelu/hyvin-suunniteltu-puoleksi-tehty