Puuraaka-aine

Puusta elinvoimaa pohjoiseen -seminaarin esitykset

Puumateriaalin tekniset ominaisuudet, Puuinfo
http://www.puuinfo.fi/puutieto/puu-materiaalina

Puumateriaalit rakentamisessa ja sisustamisessa, LUKE
https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/metsa/puun-laatu-kaytto-ja-puutuoteala/puumateriaalit-rakentamisessa-ja-sisustamisessa/

Pohjoinen mänty - laadukas ja monikäyttöinen, LUKE
http://www.metla.fi/metinfo/northernpine/

Puun kosteuskäyttäytyminen, Puuinfon tekninen tiedote                                                                
http://www.puuinfo.fi/suunnitteluohjeet/puun-kosteusk%C3%A4ytt%C3%A4ytyminen

Hirsiseinän tehollinen paksuus, Puuinfon tekninen tiedote
http://www.puuinfo.fi/suunnitteluohjeet/hirsisein%C3%A4n-tehollinen-paksuus

CLT- ristiinliimattu massiivipuu (cross laminated timber), Puuinfon tekninen tiedote
http://www.puuinfo.fi/suunnitteluohjeet/clt-ristiinliimattu-massiivipuu-cross-laminated-timber

Tiheäsyinen sahatavara, Puuinfon tekninen tiedote
http://www.puuinfo.fi/suunnitteluohjeet/tihe%C3%A4syinen-sahatavara

Puu pintamateriaalina  - talo, Puuinfon tekninen tiedote
http://www.puuinfo.fi/suunnitteluohjeet/puu-pintamateriaalinatalo

Puu pintamateriaalina  - halli, Puuinfon tekninen tiedote
http://www.puuinfo.fi/suunnitteluohjeet/puu-pintamateriaalinahalli

PECF metsäsertifiointi, Vastuullista puuta rakentamiseen
http://pefc.fi/wp-content/uploads/2016/09/Projektisertifiointi-A5-8-siv_web.pdf

PEFC-sertifioitu puu - vastuullinen valinta suunnitteluun ja muotoiluun, Suomen Metsäsertifiointi ry
https://drive.google.com/file/d/0B3mVqFyfCKDhQjlHNHBrNUdRQWM/view

FSC Alkuperäketjun sertifiointi yrityksille, Suomen FSC – Vastuullisen metsänhoidon yhdistys ry
https://fi.fsc.org/preview.coc-esite.a-147.pdf