Tulevaisuuden puurakentaminen -seminaari, 30.5.2018 Yli-Ii

PuuNet-hankkeen tulokset, Anne Korhonen, Työtehoseura ry

Puuket-hankkeen tuloksia, Martti Mylly, Lappia

 

Tulevaisuuden turvalliset puurakenteet

Puun antibakteeriset ominaisuudet, Seppo Romppainen, Puutuoteteollisuus ry
CLT-koe-elementtien kuormituskokeet, Martti Mylly, Lappia

Turvallisuus eri näkökulmista, Aila Ryhänen, Pudasjärvi

Turvalliset puurakenteet, Sauli Paloniitty, TTS

Kilpailukykyinen puurakentaminen

Kilpailukykyinen puurakentaminen, Sauli Ylinen, Elementti Sampo

Enemmän puuta, Jari Heikkilä, Oulun kaupunginarkkitehti

Kumulatiivisen kokemuksen käyrä puurakentamisessa, Jukka Jaakkola, TTS

Kilpailukykyinen puurakentaminen, Sauli  Paloniitty, TTS

 

Osaamistarpeiden muutokset tulevaisuudessa

Osaamistarpeiden muutokset tulevaisuudessa, Markku Karjalainen, TTY

Puurakentamisen ammatillinen opetus, Martti Mylly, Lappia

Osaamistarpeiden muutokset tulevaisuudessa, Seppo Romppainen, Puutuoteteollisuus ry
Osaamistarpeiden muutokset, Aila Ryhänen, Pudasjärvi

Osaamistarpeiden muutokset tulevaisuudessa, Inkariina Itänen, ELY-keskus