Puusta elinvoimaa pohjoiseen -seminaari 12.5.2016, Kuusamo


Avaus ja hanke-esittely

Puunet hanke ja alan ajankohtaisia kuulumisia - Toimitusjohtaja Juha Ojala, TTS Työtehoseura 


Pohjois-Suomen puuvarojen käyttömahdollisuudet ja haasteita

Pohjois-Suomen metsävarat, hakkuumahdollisuudet ja metsäohjelmat - Elinkeinopäällikkö Eeva-Liisa Repo, Suomen metsäkeskus


Puukaupan haasteet Pohjois-Suomessa - Kenttäpäällikkö Samuli Kokkoniemi, MTK ry / Metsälinja


Metsäsektorin merkitys Kuusamossa (työllisyys ja talous) - Toiminnanjohtaja Maunu Kilpivaara, Metsänhoitoyhdistys Kuusamo


Puun käytön kasvumahdollisuuksia ja haasteita


Pölkky Oy:n puunhankinta, tuotanto ja sivutuotteet - toimitusjohtaja Hannu Virranniemi, Pölkky Metsä Oy


Julkiset rakennukset Hirrestä - projektipäällikkö Aila Ryhänen, Pudasjärven kaupunki

Metsäbiotalouden kasvunäkymiä Pohjois-Suomessa ja niiden vaikutuksia Koillismaalle


Kemijärven biojalostamo - hallituksen puheenjohtaja Heikki Nivala, Boreal Bioref Oy


Kainuun biotuotetehdas - hallituksen varapuheenjohtaja Hannu Heikkinen, KaiCell


Koillismaan biojalostamo hanke - yrityskehittäjä Ari-Matti Toivonen, Naturpolis Oy


Loppukeskustelu ja yhteenveto