Puukerrostalon äänitekniikka 14.3.2018, Oulu


1. Puukerrostalojen äänitekniikka, Ääni fysikaalisena ilmiönä, akustiikan peruskäsitteet, Erno Huttunen2. Puukerrostalojen äänitekniikka, Ääneneristävyys vaatimukset ja ohjearvot, Äänen vaimennus, Erno Huttunen3. Puukerrostalojen äänitekniikka, ilmanääneneristys (jatkuu), askelääneneristys. Erno Huttunen4. Sivutiesiirtymät,  Rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyys, tärinä ja runkomelu, Akustiikka rakentamisen erikoisalueena,  Talotekniikan äänenhallinta, Suomalaiset puukerrostalot, katsaus rakenteisiin, Erno Huttunen