Piharakentaminen - puurakenteet, materiaalit ja suunnittelu, 19.3.2018


1. Tilaisuuden avaus Anne Kumplainen, Työtehoseura
    Leikki- ja liikunta-alueet Esa Junttila, Safe to Play Oy



2. Modifioitu puu verrattuna raakapuuhun, kyllästettyyn tai lämpökäsiteltyyn, Kari Lindström , Accoya



3. Urbaani puuvaja hankkeen satoa, Anne Kumpulainen Työtehoseura
    Puu ja puujasloteet piharakentamisessa, Anne Kumpulainen, Työtehoseura



4. Piharakentaminen – luvat, määräykset ja suunnittelu, Päivi Latvalehto, Oulun kaupunki