Massiivipuurakenteiden hyödyntäminen julkisessa ja kerrostalorakentamisessa, 23.9.2016


Avaus, Jukka Jaakkola, TTS
Puunet hanke, Kalle Laine, TTS Työtehoseura
Tulevaisuuden haasteet, hallitaanko riskit? Pekka Seppälä, Oulun rakennusvalvonta
Puurakentamisen tulevaisuuden näkymät, Prof. Markku Karjalainen, Tampereen teknillinen yliopisto
Esitysmateriaalit: