Puunet - puurakentamisen verkko-osaamiskeskus

Puunet-yhteistyökumppanit

Puunet-hanke

Puunet-hankkeessa kehitetään puurakentamiseen liittyvää koulutusta ja osaamista.

- hankkeessa kootaan yhteen alan toimijoita sähköisen toimintajärjestelmän kautta. Yhteistyön tuloksena muodostuu puualan sähköinen palvelujärjestelmä - puurakentamisen verkko-osaamiskeskus, jonka kautta vastataan Pohjois-Suomen puurakentamisen yritysten ja muiden organisaatioiden osaamistarpeisiin.

Hankkeessa ovat mukana Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy ja Ammattiopisto Lappia.

Hankkeen toteutusaika 1.8 2015 - 30.5 2018

Päärahoittajana ESR/Pohjois-Pohjanmaan ELY