Mitä tietoja merkitset kuljetusasiakirjaan?

Rahtikirja / kuljetusasiakirja

Lähettäjän on annettava kuljetuksen suorittajalle vaarallisen aineen merkinnöin varustettu kuljetusasiakirja. Vastaava vaatimus koskee myös lähetettäviä tyhjiä puhdistamattomia pakkauksia. Lähetyksen on täytettävä lähetystapaa ja lähetysrajoituksia koskevat vaatimukset. Huom. Vaatimus koskee myös alle vapaarajan olevia lähetyksiä.

Lähettäjien on rajoitetuissa määrin pakattuja vaarallisia aineita lähettäessään ilmoitettava jäljitettävällä tavalla kuljetuksen suorittajalle lähetettävien aineiden kokonaisbruttomassa ennen kuljetusta.

Esimerkki kuljetusasiakirjamerkinnästä:
Vaarallisia aineita pakattuna rajoitetuissa määrin XXX kg brutto

LQ-rahtikirjamerkintä

Rahtikirjassa / kuljetusasiakirjassa

VAK-rahtikirjamerkintä

Rahtikirjan / kuljetusasiakirjan on sisällettävä seuraavat tiedot jokaisesta kuljetettavaksi annettavasta vaarallisesta aineesta tai esineestä:

 • YK-numero, jota edeltää kirjaimet "UN"
 • aineen tai esineen virallinen nimi tarvittaessa teknisellä nimellä täydennettynä.
 • varoituslipukkeiden numerot. Jos useampi kuin yksi varoituslipukkeen numero on annettu, on ensimmäisen numeron jälkeiset numerot merkittävä sulkuihin. Jos aineelle ei ole annettu varoituslipukkeen numeroa, merkitään aineelle annetun luokan numero
 • Pakkausryhmä, jos aineelle tai esineelle on määritelty pakkausryhmä.
 • Kollien lukumäärä ja kuvaus tarvittaessa. Huom. Jokaisen pakkausyhdistelmän ulkopakkauksessa olevan sisäpakkauksen lukumäärää, tyyppiä ja tilavuutta ei edellytetä. 
 • Kokonaismäärä jokaisesta vaarallisesta aineesta, jolla on eri YK-numero, virallinen nimi tai mahdollinen pakkausryhmä (tilavuus tai bruttomassa taikka nettomassa), 
  • esineille ja välineille bruttomassaa kilogrammoina (luokan 1 esineille ja välineille räjähdysaineen nettomassaa kilogrammoina, vaarallisille aineille näissä määräyksissä yksilöidyissä koneissa ja laitteissa aineen kokonaismäärää kilogrammoina tai litroina) 
  • kiinteille aineille, nesteytetyille kaasuille, jäähdytetyille nesteytetyille kaasuille ja liuotetuille kaasuille nettomassaa kilogrammoina 
  • nestemäisille aineille vaarallisen aineen kokonaismäärä litroina, 
  • puristetuille kaasuille, adsorboituneille kaasuille ja paineellisille kemikaaleille astian tilavuutta litroina
 •  Lähettäjän nimi ja osoite,  
 • Vastaanottajan (-jien) nimi
Rahtikirjamerkintä_KUVIO_TTS TyötehoseuraPakkauksen hyväksyntää, merkintää ja rahtikirjamerkintää koskevat määräykset ovat voimassa myös alle vapaarajan olevissa lähetyksissä.