VAK /Rajoitetut määrät

VAK_rajoiteutmäärät2_KUVIO_TTS Työtehoseura_kuljetustieto

Vaarallisten aineiden sisäpakkaukset on pakattava sopiviin ulkopakkauksiin. Välipakkauksia saa käyttää. Sisäpakkauksen käyttö ei ole välttämätöntä kuljettaessa esineitä, kuten aerosoleja tai pieniä, kaasua sisältäviä astioita. Kollin kokonaisbruttomassa saa olla enintään 30 kg.

Ehdot täyttävät alustat, joissa käytetään kutiste - tai kiristekalvoa, ovat sallittuja ulkopakkauksia tämän luvun mukaisesti kuljetettaville vaarallisia aineita sisältäville esineille tai sisäpakkauksille. Sisäpakkaukset, jotka voivat helposti rikkoutua tai joihin voi helposti tulla reikä, kuten lasiset, posliiniset, keraamiset tai tietyt muoviset pakkaukset, on sijoitettava sopiviin kohtien määräykset täyttäviin välipakkauksiin, ja niiden on täytettävä niiltä vaaditut rakennevaatimukset. Kollin kokonaisbruttomassa saa olla enintään 20 kg.

Rajoitetuissa määrin pakattujen vaarallisten aineiden pakkausten ei tarvitse olla UN- tyyppihyväksyttyjä.

Rajoitetuissa määrin vaarallisia aineita sisältävien kollien merkintä.

Rajoitetuissa määrin vaarallisia aineita sisältävien kollien merkintä KUVIO TTS


Rahtikirjamerkinnät / kuljetusasiakirjamerkinnät

Lähettäjien on rajoitetuissa määrin pakattuja vaarallisia aineita lähettäessään ilmoitettava jäljitettävällä tavalla kuljetuksen suorittajalle lähetettävien aineiden kokonaisbruttomassa ennen kuljetusta.

Esimerkki kuljetusasiakirjamerkinnästä:
Vaarallisia aineita pakattuna rajoitetuissa määrin XXX kg brutto