VAK

Pakkauksen ja säiliön vaatimustenmukaisuus

Vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tilapäiseen säilytykseen käytettävä pakkaus ja säiliö on valmistettava, tarkastettava ja merkittävä sekä sitä on käytettävä niin, että se ei vaaranna kenenkään terveyttä, turvallisuutta, omaisuutta tai ympäristöä. Pakkauksen ja säiliön on täytettävä niille asetetut vaatimukset. Huom. vaatimus koskee myös alle vapaarajan olevia lähetyksiä.

Vaaralliset aineet on pakattava UN hyväksyttyihin pakkauksiin.


IMG_4588

Pakkaukset on merkittävä luokituskohtaisten merkintämääräysten vaatimalla tavalla. Vaatimus koskee myös tyhjiä puhdistamattomia pakkauksia.

Objektikuvia pakkauksista

Kuvia pakkauksista_KUVIO_TTS_Työtehoseura