Mikäli kuljetusketju sisältää muitakin kuljetusmuotoja, kuin pelkän maantiekuljetuksen, voi vaadittava vaarallisen aineen pakkausmerkintä poiketa tässä esitetystä. Maantiekuljetuksessa yleensä kelpaavat eri kuljetusmuotojen varoituslipukkeet ja –merkinnät, mutta siitä soveltamisesta tulee olla määrämuotoinen tieto rahtikirjalla. Tarkista aina tarvittaessa merikuljetus-  tai ilmakuljetusmääräykset.