Kuljetus henkilöitä kuljettavassa linja-autossa

Linja-autossa saa kuljettaa vaarallisia aineita muutoin kuin matkustajien matkatavaroina seuraavien luokkien aineita yhteensä enintään 200kg.

Luokka 1

Luokka1

Vaarallisuusluokan 1.3 räjähteitä saa olla yhteensä enintään 10 kg (netto) ja vaarallisuusluokan 1.4 räjähteitä yhteensä enintään 20 kg (netto) Määräysten mukaan pakattuna.
Luokka 2

luokka2
Muita kuin myrkyllisiä kaasuja (myrkyllinen kaasu merkitty lipukkeella 2.3 ) saa olla yhteensä enintään 60 kg, josta määrästä  lipukkeilla 2.2 ja 5.1merkittyä happea  ja lipukkeella 2.1merkittyä asetyleeniä yhdessä kuljetettaessa saa olla kuitenkin enintään tilavuudeltaan 20 litran pulloissa kumpaakin kerrallaan enintään yksi pullo tuettuina siten, etteivät ne pääse liikkumaan;

Myrkyllisten kaasujen kuljetus on kielletty (merkitty kolliin lipukkeella 2.3)Luokka 3

luokka3Luokan 3 pakkausryhmän II ja III palavia nesteitä saa olla yhteensä enintään
100 litraa, josta määrästä pakkausryhmään II kuuluvia palavia nesteitä saa olla
yhteensä enintään 60 litraa;

Palavien nesteiden, joiden kollit on varustettu luokan 3 varoituslipukkeiden lisäksi lipukkeella 6.1 tai 8, kuljetus on kielletty;


Luokka 4.1

luokka 4.1

Luokan 4.1 aineita sisältäviä kolleja, jotka on varustettu ainoastaan varoituslipukkeella 4.1, saa olla yhteensä enintään 50 kg;

Luokan 4.1 muiden aineiden kuljetus on kielletty;
Luokka 6.1  sekä luokka 8

Luokka 6.1

Luokka 8

Luokkien 6.1 ja 8 vähäistä vaaraa aiheuttavia pakkausryhmään III kuuluvia myrkyllisiä ja syövyttäviä aineita saa olla yhteensä enintään 20 kg;


Luokka 7


Luokan 7 radioaktiivisia aineita sisältäviä kolleja, jotka on merkitty varoituslipukkeella 7A sekä kolleja,

joihin varoituslipuketta ei vaadita, yhteensä enintään 50 kg;


Luokka 9


Luokan 9 aineita ja esineitä saa olla yhteensä enintään 50 kg.


Rajoitetut määrät

Rajoitetut määrät

Rajoitettuina määrinä ja/tai poikkeusmäärinä kuljetettavat aineet otetaan mukaan laskettaessa kuljetettavien vaarallisten aineiden ja esineiden yhteismäärä linja-autossa. Max määrä 200kg

Osoitekorttimerkinnät

Rahtikirjan / kuljetusasiakirjan on sisällettävä seuraavat tiedot jokaisesta kuljetettavaksi annettavasta vaarallisesta aineesta tai esineestä:

 • YK-numero, jota edeltää kirjaimet "UN"
 • Aineen tai esineen virallinen nimi.
 • Luokan 1 räjähteet luokituskoodi, jos aineella on muita varoituslipukkeen numeroita kuin 1, 1.4, 1.5 ja 1.6, on nämä muut varoituslipukkeen numerot merkittävä sulkuihin luokituskoodin jälkeen.
 • Luokan 7 radioaktiiviset aineet: luokan numero "7"
 • UN 3090, 3091, 3480 ja 3481 litiumakut: luokan numero "9"
 • Muiden luokkien muut aineet ja esineet: varoituslipukkeiden numerot. Jos useampi kuin yksi varoituslipukkeen numero on annettu, on ensimmäisen numeron jälkeiset numerot merkittävä sulkuihin. Jos aineelle ei ole annettu varoituslipukkeen numeroa, merkitään aineelle annetun luokan numero.
 • Pakkausryhmä, jos aineelle tai esineelle on määritelty pakkausryhmä.
 • Kollien lukumäärä ja kuvaus tarvittaessa.
 • Kokonaismäärä jokaisesta vaarallisesta aineesta, jolla on eri YK-numero, virallinen nimi tai mahdollinen pakkausryhmä (tilavuus tai bruttomassa taikka nettomassa),
 • esineille ja välineille bruttomassaa kilogrammoina (luokan 1 esineille ja välineille räjähdysaineen nettomassaa kilogrammoina, vaarallisille aineille näissä määräyksissä yksilöidyissä koneissa ja laitteissa aineen kokonaismäärää kilogrammoina tai litroina)
 • kiinteille aineille, nesteytetyille kaasuille, jäähdytetyille nesteytetyille kaasuille ja liuotetuille kaasuille nettomassaa kilogrammoin
 • nestemäisille aineille vaarallisen aineen kokonaismäärä litroina,
 • puristetuille kaasuille, adsorboituneille kaasuille ja paineellisille kemikaaleille astian tilavuutta litroina
 •  Lähettäjän nimi ja osoite
 • Vastaanottajan (-jien) nimi