LIVE - liiketoimintaa verkostoitumalla

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön tukeutuvaa toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Green Care -toiminta sijoittuu usein luontoympäristöön tai maatilalle.  Toiminnan arvo on tunnistettu ja tunnustettu, haasteellista on hyödyntää maaseudun luontoresurssit Green Care -yrittäjyyden kautta kannattavaksi liiketoiminnaksi.

Liiketoimintaa verkostoitumalla -hankkeen tavoitteena on lisätä kiinnostusta ja osaamista luonnon tavoitteelliseen hyödyntämiseen osana liiketoimintaa. Tavoitteena on madaltaa kynnystä ryhtyä alan palvelun tuottajaksi tai kehittää olemassa olevaa yritystoimintaa. Hankkeeseen sisältyvä koulutusohjelma koostuu osaamistarpeeseen suunnitelluista koulutusmoduuleista. Koulutusohjelma sisältää koulutuspäiviä, pienryhmätoimintaa seminaareja sekä opinto- ja benchmarkkausmatkoja. Hankkeen tavoitteena on lisätä asiakkaiden, yrittäjien, sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden välistä yhteistyötä verkostoitumisen avulla.

Hanke on tarkoitettu ja kohdennettu matkailu-, hoiva- ja hyvinvointiyrittäjyyttä miettiville, aloittaville ja toimintaansa kehittäville maaseudun yrittäjille, yrityksille ja yhteisöille. Kohderyhmänä ovat myös maatalous-, metsä, puutarha-, matkailu- sekä virkistyspalvelujen asiantuntijat, yritysneuvojat ja kuntien hankinnoista vastaavat, sosiaali- ja terveysalan sekä sivistystoimen toimijat. Yhdistävänä tekijänä on saattaa maaseudun luontoresurssit kannattavaksi liiketoiminnaksi.  Hanke lisää kunnan sosiaali- ja terveysviranomaisten sekä kuntapäättäjien Green Care -tietoisuutta. Jatkossa nämä tahot osaavat hankkia näitä palveluita alueensa Green Care yrityksiltä.

Hanke toteutetaan Hämeen, Pirkanmaan ja Uudenmaan alueilla. Hankkeen toteuttajina ovat Työtehoseura ry (TTS), ProAgria Etelä-Suomi, Lahden Ammattikorkeakoulu (LAMK) sekä Hämeen Ammattikorkeakoulu (HAMK).