TTS selvittää Green Care -yritystoiminnan mahdollisuuksia


Green Care – Vihreä Hoiva maaseudulla (VIVA) hankkeen tavoitteena on lisätä ja edistää Green Care – Vihreä Hoivan toiminnan tunnettavuutta Hämeessä, Kaakkois-Suomessa, Pirkanmaalla, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa sekä verkostoitumista yrittäjien välillä. Projektissa kartoitetaan Green Care – Vihreä Hoivan yritystoiminnan mahdollisuuksia sekä selvitetään maaseudun hoivayrittäjien ja maaseutuyrittäjien kiinnostusta Green Care – Vihreän Hoivan toimintaan. Lisäksi kartoitetaan yrittäjien osaamista ja palvelutarjontaa. Projektin tavoitteena on myös kartoittaa kunta-asiakkaiden ja tarpeita ja toiveita Green Care – Vihreän Hoivan palveluista.

Kohderyhmänä maaseudun yrittäjät ja kunnat

Kohderyhmänä ovat mm. Green Care -palveluiden kehittämisestä kiinnostuneet maaseudun yrittäjät, kuten hoiva- ja maaseutuyrittäjät. Green Care -palvelut voivat myös täydentää ja monipuolistaa kuntien palvelutarjontaa.

Rahoittajana ovat Hämeen, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset.

Yhteistyökumppaneina ovat ProAgria Häme ry, Hämeen Maa- ja kotitalousnaiset, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom, ProAgria Pirkanmaa ry, Pirkanmaan maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Farma, Varsinais-Suomen maa- ja kotitalousnaiset ja ProAgria Uusimaa ry, Uudenmaan Maa- ja kotitalousnaiset.