Edelliset hankkeet

Green Care tarkoittaa luonnon, maaseutuympäristön ja erityisesti maatilan hyödyntämistä hoiva-, kuntoutus- ja hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Tavoitteena on ihmisten henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin parantaminen. Kohteena Green Caressa voivat esimerkiksi olla ikäihmiset, lapset ja nuoret, perheet, työporukat, mielenterveyskuntoutujat, päihdekuntoutujat, pitkäaikaistyöttömät tai vammaiset jne. Toimintamuotona voivat olla erilaiset terapiat (esimerkiksi eläinavusteinen terapia ja puutarhaterapia), päivätoiminta, asumispalvelut, koulutus, hyvinvointi- ja matkailupalvelut yms.

Maaseutu antaa mahdollisuuksia tarjota ja kehittää uudenlaista hoiva- ja hyvinvointipalveluiden yritystoimintaa. Maaseutu ympäristönä ja maatilat toiminnallisina yksikköinä tarjoavat monipuoliset puitteet hoiva- ja hyvinvointipalvelujen tuottamiselle, kuten lasten, nuorten ja vanhusten sosiaalipalveluille (päiväkodit, perhekodit, hoivakodit) ja erityisryhmien kuntoutuspalveluille (eläinavusteinen kuntoutus, puutarhaterapia). Maaseudun resurssien käyttö hoivassa ja hyvinvoinnissa on lisäarvo, joka voi tuoda kilpailuetua maaseudulla sijaitseville palveluyrityksille.

Green Care -toiminta on yksi vaihtoehto tuottaa hoiva- ja hyvinvointipalveluja uudella tavalla. Asiakkaiden tarpeiden erilaistuminen ja valinnanvapauden lisääntyminen voivat kasvattaa Green Care -palveluiden kysyntää. Green Caren yhteistyömuotojen ja toimintamallien kehittämisen mahdollisuutena ovat kasvavat ja yksilölliset palvelutarpeet, jotka edellyttävät toteuttamistapojen laajentamista ja vaihtoehtojen lisäämistä. Palvelutarjontaa on kehitettävä yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa. Hoiva- ja hyvinvointialan yritysten, maaseutuyrittäjien, kolmannen sektorin ja julkisten toimijoiden yhteistyön merkitys korostuu. Ennaltaehkäisevän ja hyvinvointia ylläpitävän toiminnan rooli palvelutuotannossa vahvistuu ja voimavaroja suunnataan muun muassa avopalveluiden kehittämiseen ja kuntouttavaan työhön. Palveluiden turvaamiseksi ja lisäämiseksi maaseudulla on luotava uudenlaisia ratkaisuja.

Green Caressa yhdistyvät Vihreä hoiva sekä Vihreä voima ja virkistys. Silloin kun palvelut tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön alaisuudessa on kyseessä Vihreä hoiva.  Ennaltaehkäisevät ja terveyttä tukevat hyvinvointipalvelut ovat Vihreää voimaa ja virkistystä. Vihreä voima ja virkistys voi tukea myös kasvatus- ja opetustyötä.

Lue lisää - Green Care – ”vihreän hoivan” mahdollisuudet , Anja Yli-Viikari, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Ketolan strutsitilaYlitalon alpakat ja laamat, Hattula

Perhekoti Lilli, OrimattilaHyvinvointia hevosesta - malleja hevosavusteisesta toiminnasta (Hippolis ry)