yhteinen-koti-maalla-300x162

Yhteinen koti maalla kehittää yhteisöllistä senioriasumista haja-asutusalueilla

EU_Maaseuturahasto

Ajankohtaista: 

Yhteisöllisen senioriasumisen opas maksutta ladattavissa täältä
Miten yhteisöllisyyttä rakennetaan? Tehotiedotteen artikkeli 9/2018. Klikkaa tästä 


Yhteinen koti maalla

Yhteinen koti maalla -hankkeen tavoite on parantaa yhteisöllisen asumisen avulla ikääntyneiden mahdollisuuksia asua maaseudulla sekä lisätä maaseudun elinvoimaisuutta ja palvelujen kysyntää paikallisilta kotipalvelu- ja rakennusalan yrittäjiltä. Yhteisöllinen asuminen vähentää yksinäisyyttä ja turvattomuutta ja on luonteeltaan asukasta aktivoivaa ja toimintakykyä ylläpitävää.

Hankkeen toiminta-alue on Kaakkois-Suomi. Hankkeen toteuttavat Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom, joka koordinoi hanketta, TTS ja Saimaan ammattikorkeakoulu Saimia.

Hanke toteutetaan 1.10.2016 – 31.11.2018.

Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Haminan kaupunki, Saimaan ammattikorkeakoulu sekä Ympäristöministeriö.

 Toimenpiteet:

  • Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uusia yhteisöllisen asumisen malleja ja tuotetaan suunnitteluopas tilojen muutoksiin. Ikääntyneet eli senioriasuminen on tärkein kohderyhmä, mutta mallit mahdollistavat ja tukevat myös eri-ikäisten yhteisiä asumisratkaisuja.
  • Hankkeessa on valittu kaksi pilottialuetta, Jamilahden opisto Haminassa ja Rautjärven Asemanseudun taajama. Näissä kohteissa selvitetään yhdessä paikallisten asukkaiden ja muiden toimijoiden (palveluyrittäjät, kuntapäättäjät, järjestöt ja yhdistykset) kanssa yhteisöllisen asumisen tarpeet, tavoitteet ja mahdollisuudet.
  • TTS:n pääosuus hankkeessa on tila- ja teknisten muutosten suunnittelu pilottikohteissa ja yhteisöllisen senioriasumisen oppaan laatiminen.
  • Saimia selvittää hankkeessa yhteisölliseen asumiseen liittyviä palvelutarjonnan ja yrittäjyyden mahdollisuuksia ja kustannusvaikutuksia
  • Hankkeessa tiedotetaan toteutetuista ja kehitetyistä malleista ja tehdään yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa

 Hankkeen tuloksena syntyy:

  • Parantunut ikäihmisten mahdollisuus asua omassa asuinympäristössään ja valita yhteisöllinen asumismuoto
  • Uudet yhteisöllisen asumisen mallit, mukana koko toteutusketju palvelun tarjoajista ja teknisistä ratkaisuista ihmisten aktivointiin
  • Yritysten, yhteisöjen ja vapaaehtoistyötä tekevien yhteistoiminnan paraneminen, uudet liiketoimintamallit ja mahdollisuudet
  • Opas tilaratkaisuista ja järkevistä laitevalinnoista ikääntyvien yhteisöllisissä asumismalleissa. Opas ilmestyy loppuvuonna 2018 ja se tulee olemaan ladattavissa sekä täältä että hankkeen omilta www-sivuilta.

 Lisätietoja hankkeesta:

TTS:n hankevastaava Minna Kuusela, minna.kuusela@tts.fi, 044-7143695

Koko hankkeen projektipäällikkö Jaana Savolainen, jaana.savolainen@socom.fi, 050-4001368

Hankkeen sivut (Socom)