Kotoutumiskoulutuksen jälkeinen sparraus tärkeää

Suomeen tuleville maahanmuuttajille järjestettävän kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on antaa heille sellaiset kielelliset, kulttuuriset ja elämänhallintaan liittyvät valmiudet, joiden avulla on mahdollista sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan, toimia työelämässä ja hakeutua jatko-opintoihin. Mikäli kotoutumiskoulutuksen jälkeiset jatkotoimenpiteet viivästyvät, voi koulutuksessa syntynyt motivaatio ja työllistymisinto heikentyä ja aluillaan oleva kielitaito taantua. HOPE -hankkeessa keskitytään niihin toimenpiteisiin, jotka tukevat nopeaa työllistymistä jatkumona kotoutumiskoulutukselle.

”Monella maahanmuuttajalla on ammatillista osaamista. On realistista, että he voivat työllistyä kieli- ja täydennyskoulutuksen jälkeen osaamistaan vastaaviin tehtäviin tai kouluttautua uuteen ammattiin. Osaamisen tunnistamista on kehitettävä ja kannustettava maahanmuuttajia aktiivisuuteen sekä tuomaan osaamistaan esille. Näitä asioita Hope -hankkeessa edistetään”, kertoo TTS:n opinto-ohjaaja Annikka Myrsky.

Kysy lisää

Annikka Myrsky
Opinto-ohjaaja
050 3879 583