TTS Työtehoseura ry:n ja Monik ry:n HOPE -hankkeessa autetaan maahanmuuttajia ammatin tai uran etsimisessä ja työelämään siirtymisessä.

Tervetuloa HOPEn päätösseminaariin to 22.11. klo 9-15 
paikka: Monikeskus-neuvontapiste, Kastelholmantie 2, HelsinkiHanke keskittyy maahanmuuttajiin, joiden kotoutumiskoulutus on loppuvaiheessa tai juuri päättynyt. Osallistujille laaditaan yksilöllinen koulutus- ja työllistämispolku. Sopivan koulutusalan löytymistä helpottaa koulutuskaruselli, jossa eri aloihin tutustutaan noin viikon jaksoissa. Hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun.

HOPE löytyy:

Facebookista @HOPEhanke
Klikkaa hankkeen Facebook-sivulle tästä
Monikin www-sivuilta 

TE-toimiston koulutusporttitunnus: K01358

Linkki aloitustiedotteeseen: http://www.tts.fi/tts-1/uutishuone/uutisarkisto-uh/109-tts/2273-maahanmuuttajien-kotoutumista-ja-tyollistymista-edistava-hope-hanke-alkanut

HOPE-hankelogot_TTS Työtehoseura

Hankkeen rahoitus

Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja sen toteutusaika on 1.10.2016 – 31.12.2018. Hankkeen toteuttajat ovat TTS, joka koordinoi hanketta sekä Monik ry (www.monik.fi). Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat muun muassa TE-toimistot, R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry, Vantaan Nicehearts ry ja Arffman Consulting. HOPE-hanke kuuluu maahanmuuttajien kotoutumista tukevaan Kotona Suomessa –toimenpidekokonaisuuteen, jota koordinoi Uudenmaan ELY-keskus.

Hankkeen toteuttajat

TTS Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, joka kouluttaa vuosittain noin 7000 opiskelijaa eri alojen ammattilaisiksi. Koulutustoiminnan lisäksi TTS Työtehoseura tutkii ja kehittää noin 80 vuosittaisen projektin avulla työmenetelmien toiminnallisuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta. 

Monik ry on monikulttuurinen järjestö, jonka tarkoituksena on edistää kotoutumista ja kansalaisryhmien välistä vuorovaikutusta Suomessa. Monik ry tarjoaa erilaista uraa edistävää toimintaa, kuten työhönvalmennusta, uraneuvontaa, koulutuksia ja vapaa-ajan toimintaa. Järjestö edistää kahdensuuntaista kotoutumista tukemalla työyhteisöjä, työnantajia sekä muita maahanmuuttajia työssään kohtaavia. Järjestö myös tutkii vähemmistöjen menestymistä yhteiskunnassa.