VR  teknologia kuljetus-, varasto-, metsä- ja maarakennusalalla                


 

Hankkeessa tarkastellaan neljän koulutusalan rajapintoja ja niiden yhteneväisyyksiä siten, että yhtymäkohtiin luodaan uudenlainen yhteinen oppimisympäristö. VR teknologia antaa mahdollisuuden luoda virtuaalisen maailman, joka huomioi visuaalisesti ja erilaisin aistiärsykkeinen kokonaisuuksia, joka uudistaa oppimisympäristöjä. VR teknologian yhdistäminen älylaseihin (kuten Oculus Rift-lasit) kattaa jo koko katsojan näkökentän ja päänliikkeen avulla katselukulma on laaja (joka on oleellista ko alojen simuloinnissa). Hankkeen tavoitteena on kokeilla Virtual Reality teknologian, mukaanlukien VR-lasien hyödyntämistä eri koulutusaloilla erilaisissa koulutuksellisissa tilanteissa. Näin VR-teknologialla voidaan mahdollistaa opiskelijan yksilöllinen, joustava ja monipuolinen varasto-, kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan käytännön harjoittelu. VR-teknologialla voidaan korvata kalliita laite- ja tilainvestointeja, mutta se vaatii myös muutosta opettajan pedagogisiin ohjaustaitoihin. 

 

Hanketta rahoitti OPH ja  se toteutettiin yhteistyössä KAO:n, YSAO:n ja Tredun kanssa.
Tutustu tästä linkistä

  


 


Lisätietoja

Pirita Niemi
Kehittämispäällikkö
044 7143 732

Hankelogot_VR