Lisätietoja

Pirita Niemi
Kehittämispäällikkö
044 7143 732

VETMO4TL

Expanding, developing and pushing forward VET mobility at EQF level 4 in Transport and Logistics           

VETMO4TL-hanke on Erasmus + -ohjelmasta yhteisrahoitettu 30 kuukautta kestävä projekti, jonka tavoitteena on tarjota tarvittavat asiakirjat ja välineet ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden helpottamiseksi EQF 4. tasolla painottuen Logistiikkaan. Hankkeessa kootaan 10 eurooppalaista valtiota (Belgia, Suomi, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Puola, Portugali, Espanja (Katalonia) ja 10 eurooppalaista kumppania, kuten liikenne- ja logistiikkakeskukset, ammattijärjestöt, toimivaltaiset viranomaiset ja ammattikoulut) yhteiseen verkostoon.

Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi VETMO4TL-tiimi kehittää ensin yhteisiä viitetietoja, mukaan lukien yhteiset työprofiilit ja yhteiset osaamistandardit. Nämä asiakirjat mahdollistavat nykyisten tutkintotodistusten keskinäisen ymmärryksen liikenteen ja logistiikan EQF: n tasolla 4 kymmenessä kumppanimaassa ja mahdollistavat eri opetussuunnitelmien vertailun käytetyn ECVET-menetelmän ansiosta.

Toisessa vaiheessa kumppanit tarjoavat sitten liikkuvuusmalleja. Näiden standardoitujen mallien tavoitteena on vertailla vastaavia koulutusohjelmia kahdenvälisessä työssä ja laatia eräänlaisia ​​suuntaviivoja opettajien ja kouluttajien tukemiseksi entistä enemmän liikkuvuuksien organisoinnin avuksi.

Lopuksi projektiryhmä järjestää neljä pilottiopetustilaisuutta, jossa opettajia ja kouluttajia koulutetaan hankkeen puitteissa kehitettyjen välineiden ja asiakirjojen (kuten yhteisten viittausten ja liikkuvuusmallien) käyttöön.

11 kumppaniorganisaation laajan verkoston vuorovaikutus on suuri edistysaskel kumppanien keskinäisen yhteisymmärryksen lisäämiseksi ja oppimistulosten tunnustamisen mahdollistamiseksi maasta toiseen kehitettyjen asiakirjojen ja työkalujen ansiosta. Projektitulokset liitetään edelleen olemassa olevaan NETINVET-verkkoon.

Hankekonsortio:

 •  Partners AFT (France)
 • ITL (Italy), CCGPE- DGEO (Belgium)
 • Education Department of the Generalitat de Catalunya (Spain)
 • Berufliche Schulen Kehl (Germany)
 • TUI (Ireland)
 • Graafschap College (Netherlands)
 • Agricultural school and practical training center (Poland)
 • TTS (FI)
 • Kainuu Vocational College (FI)
 • IP Trans (Portugal)
 • National Education Inspector (France)

Hankelogot_VETMO4TL