Lisätietoja

Pirita Niemi
Kehittämispäällikkö
044 7143 732

SprinterProDriver                

Logistiikka-ala on elintärkeä EU: n sisämarkkinoiden tehokkaalle toiminnalle, sillä kitkaton logistiikka on avainasemassa EU: n kautta tapahtuvan tavaroiden vapaan liikkuvuuden osalta (EU: n logistiikkasektorin analyysi, 2015). Tavaroiden kuljetus EU: n jäsenvaltioiden välillä on tarkoitus kasvaa 50 prosenttia vuosina 2000 ja 2020. Maantieliikenne - joka jo lähettää 73 prosenttia tavaroista maalla - tulee epäilemättä olemaan suurin liikkuvuuden muoto jatkossakin (tieliikennepolitiikka - Euroopan komissio 2006).
Kevyet hyötyajoneuvot (LCV), alle 3,5 tonnia, ovat tärkeä osa ajoneuvokalustoa ja viime vuosina ovat kasvattaneet osuuttaan Euroopan kuljetuskapasiteetista (Euroopan Unionin tieliitto 2015). Internetkaupan
kasvu - logistiikan kasvu CEP: n (Courier, Express and Parcel (yleispalvelun tarjoajat) kanssa) - käyttävät pääasiassa LCV: ää kuljetuspalveluissaan. Huolimatta niiden eksponentiaalisesta kasvusta pienien hyötyajoneuvojen kuljettajat eivät saa koulutusta, jota he tarvitsevat. (Panteia, mietintö: Sidosryhmien konferenssi tieliikenteen ajoneuvojen kuljettajien peruskoulutuksesta ja jatkokoulutuksesta annetusta direktiivistä 2003/59 / EY tavaroiden tai matkustajien kuljettamiseen, 2014).

Alle 3,5 tonnin ajoneuvoihin ei sovelleta samoja määräyksiä koulutuksessa, työolosuhteissa ja ajoituksessa raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin verrattaessa. Hyvin usein pakettiautoja hyödyntävät yritysten työntekijät, joiden päätoimiala ei ole kuljettaminen (asentajat, huoltohenkilöstö, muuttoyhtiöt) mutta silti joutuvat ajamaan päivittäin ja käyttävät jopa puolet työajastaan ​​tien päällä. Yleensä nämä työntekijät eivät saa ajamiseen liittyvää erityiskoulutusta, jos heillä on voimassa oleva B-ajokortti.

Nykytilanteessa alan yritykset ovat pieniä ja skaalautuneita, jolloin yrityksillä ei juurikaan ole aikaa tai taloudellisia resursseja kuljettajien koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen. Tämän vuoksi on tullut esiin tarve yhdenmukaisen koulutuksen tekemiselle siten, että harjoittelusisältö ja opetusaiheet voidaan kouluttaa kuljettajille kustannustehokkaasti ja ajasta ja paikasta riippumatta.

Hankkeen tavoitteet ovat

  • kehittää EU: n direktiiviin 59/2003 perustuvaa kevyiden hyötyajoneuvojen kuljettajien yhteistä koulutusmateriaalia ja menetelmiä;
  • hyödyntää olemassa olevaa innovatiivista tekniikkaa, jotta kuljettajat voivat kehittää ammattitaitoaan työpaikalla.
  • luodaan vahvempia yhteyksiä ja jatketaan järjestelmällisen väliintulon rakentamista liikennealalle.

Hanketta rahoittaa ERASMUS -Ohjelma ja sen toteutusaika on 10/2017 – 9/2019.

Hankekonsortio

  •  Partners COSGROUP Mag Prenner&Partner GmBH (Austria)
  • Training 2000 psc (Italy)
  • Gencat Limited (Ireland)
  • CNA Associazione Provinciale di Pesaro i Urbino (Italy)
  • TTS (FI)
  • PONS Seguridad vial SL (Spain)
  • TransLog Terminkurier GmBH (Austria     

Lisätietoja hankkeesta linkistä SprinterProDriver    


Hankelogot_SprinterProDriver