Lisätietoja

Arto Kyytinen
Kehittämisasiantuntija Tavaralogistiikka
050 3870 071

SKILLFUL-hankkeen tarve

Koko kuljetus- ja liikennealan palveluksessa on yli 10 miljoonaa henkilöä EU:ssa. Ala kehittyy nopeasti, muuttuu ja siihen vaikuttaa paljon muun muassa liikenteen automaation, sähköistämisen ja ympäristöystävällisyyden kehittäminen. Ala kohtaa ongelmia, jotka liittyvät sen eri kuljetusalojen henkilöstön osaamiseen ja pätevien henkilöiden työhön saamiseen. Tämä edellyttää koulutus- ja opetussisällön, opetussuunnitelmien, työkalujen ja menetelmien välttämättömiä muutoksia, joihin on  sisällytettävä elinikäisen oppimisen näkökohdat kaikille kuljetusalojen ammattilaisille.

SKILLFUL-hankkeen tavoitteet ovat:

·       Tarkastella kriittisesti työntekijöiden nykyisiä sekä tulevia tietoja ja taitoja kuljetusalan kaikilla tasoilla, painottaen tärkeitä muutoksia kuten liikenteen sähköistäminen ja ympäristöystävällisyys, automaatio, MaaS jne.

·       Laatia koulutussuunnitelmien ja -kurssien keskeiset osat, joita tarvitaan uusien osaamisvaatimusten saavuttamiseksi optimaalisesti ja painottaen monipuolisia koulutusohjelmia;
 

·       Tavoitteena on tunnistaa ja ehdottaa uusia liiketoimintarooleja koulutuksissa ja koulutusketjuissa, erityisesti koulutustiedon kerääjille ja koulutuksenjärjestäjille, jotta eurooppalaisen osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen kestävällä tavalla voidaan toteuttaa.

 TTS:n tehtävät hankkeessa

·       Osallistuu sidosryhmätutkimuksiin

·       Kehittää perus ja täydennyskoulutuksiin soveltuva paikkariippumaton opetusmenetelmä kuljettajakoulutukseen

·       Pilotoi uuden menetelmän toimivuus käytännön koulutuksen yhteydessä

·       Tehdä vertailu kehitettävän menetelmän toimivuudesta ja kustannustehokkuudesta

·       Osallistua monialaiseen kansainväliseen tutkimustoimintaan täydennyskoulutuksen virtuaalisesta toteutuksesta.

·       Toimia vetäjänä projektin tiedotusta koskevan työpaketin osalla

·       Osallistuu projektin tulosten raportointiin yhteistyössä muiden osapuolien kanssaSkillful