Lisätietoja

Pirita Niemi
Kehittämispäällikkö
044 7143 732

MaWIC

Facilitating Migration and Workplace Integration with Qualified Personnel and Concepts          

"Integroituminen työn kautta" on yksi menestyksen kulmakivistä, jotta voidaan varmistaa maahanmuuttajien / pakolaisten integroituminen yleisesti uuteen asuinympäristöönsä ulkomailla. Integroituminen työn kautta ei kuitenkaan voi päättyä työsopimuksen allekirjoittamiseen, jotta integraatio onnistuisi pysyvästi. Integraatio työpaikallakin on vuorovaikutteinen prosessi, joka vaatii kaikkien osapuolten ponnisteluja: työntekijän, työnantajan, yrityksen muun henkilöstön ja joillakin osa-alueilla yritysten asiakkaiden. Lisäksi erilaiset käytännölliset ja oikeudelliset näkökohdat, kulttuurienväliset ja yhteiskunnalliset prosessit ovat avainasemassa, jotta voidaan luoda etenemissuunnitelma erityisesti työpaikan integraation kannalta.

Maahanmuuttajille tarjotaan helposti kotouttamis- ja kielikoulutusta, ammatillista koulutusta ja autetaan työllistymään, mutta nämä toimenpiteet eivät välttämättä riitä kestävään työhön sitoutumiseen ja totaaliseen integroitumiseen yhteiskuntaan. Tätä haastetta MaWIC -hanke käsittelee ja hankkeessa haetaan asiaan ratkaisua työpaikan kautta tapahtuvaan integraatioon valmennuksen avulla. Hankkeessa luodaan profiili "Migration and Workplace Integration Coach" (MaWICoach) ja kehitetään profiilia vastaava koulutus. MaWICoachin tehtävänä on tukea henkilöitä tarjoten työnantajille ja maahanmuuttajille tarvittavaa ohjausta ja valmennusta työpaikan kautta tapahtuvaan integroitumisprosessiin. Tulevat MaWIC-valmentajat ovat aikuisoppilaitosten opettajia ja ammatillisten oppilaitosten kouluttajia, HR-johtajia ja työpaikan perehdyttäjät, jotka vastaavat uusien työntekijöiden työympäristöön integroitumisesta.

Hanketta rahoitetaan ERASMUS -ohjelmasta ja sen toteutusaika on 9/2017 – 8/2020.

Hanketta tehdään yhteistyössä seuraavan konsortion kanssa:

- Partners Degra Agademie GMBH (Germany), Gottfried Wilhelm Leibniz Universitaet Hannover (Gemany), Fundation Laboral del Metal (Spain), Folkuniversitetet Stiftelsen vid Lunds Universitet (Sweden), Degra Akademie Kft (Hungary), TTS (FI).

Hankekonsortio:

    • Partners Degra Agademie GMBH (Germany)
    • Gottfried Wilhelm Leibniz Universitaet Hannover (Gemany)
    • Fundation Laboral del Metal (Spain)
    • Folkuniversitetet Stiftelsen vid Lunds Universitet (Sweden)
    • Degra Akademie Kft (Hungary), TTS (FI)Hankelogot_MaWIC