Lisätietoja

Pirita Niemi
Kehittämispäällikkö
044 7143 732

LogInGreen

Training Green Logistics Managers to Avoid the Environmental Effects of Logistics        

Tämän projektin perusteena on kouluttaa logistiikkajohtajia "vihreisiin" kysymyksiin toimitusketjussa.
Logistiikkapäällikkö on henkilö, joka on vastuussa tavaroiden varastoinnin, jakelun ja kuljetuksen analysoinnista ja koordinoinnista tuotantolaitoksista varastoihin ja lopullisiin kohteisiin. Logistiikkajohtajat valvovat tuotteiden varastointia ja kuljetusta. He kehittävät liikesuhteita toimittajien, asiakkaiden ja kuljetusyritysten kanssa. He neuvottelevat sopimuksista ja auttavat usein parantamaan lähetyksen nopeutta ja tehokkuutta sekä yrittävät alentaa kustannuksia. He myös pyrkivät ymmärtämään asiakkaiden tarpeet ja parhaan tavan vastata näihin tarpeisiin. Samanaikaisesti vihreän logistiikan tavoitteena on siirtää ja toimittaa raaka-aineita ja tuotteita mahdollisimman alhaisin kustannuksin säilyttäen korkeimmat standardit ja minimoimalla prosessin ympäristövaikutukset. Se merkitsee innovaatiota kaikissa toimitusketjun vaiheissa, tuotteen käsityksessä ja joissakin tapauksissa tuotteiden lopullisessa käytössä (McKinnon et al., 2010).

Tämä asema on keskeisessä asemassa työprosessien organisoinnissa ja voi vaikuttaa (erityisesti pk-yrityksiin) liikenne- ja logistiikkayritysten strategioihin. Logistiikkajohtajat voivat tukea siirtymistä "vihreämpään" lähestymistapaan logististen alojen kysymyksissä.

Tällä hetkellä logistiikkateollisuuteen on tullut mukaan vihreiden menetelmien kysyntä ja vaatimus. Kuljettajat, varastot ja ylimääräiset logistiikkapalvelujen tarjoajat tarvitsevat entistä vihreämpää vastaamaan tämän asiakkaiden kysyntään ja kilpailukykyään (Euroopan komissio, älykäs ja kestävä logistiikka kilpailukykyiseen Eurooppaan, 2015). Euroopassa on kuitenkin lukuisia tulkintoja siitä, mitä "vihreä" tarkoittaa. Tämä yhteisymmärryksen puute voi johtaa äärimmäiseen kilpailun vääristymiseen liiketoiminnassa, sillä jokainen yritys yrittää luoda ja saavuttaa oman hyväksyttävän Green-tasonsa.


Tämän hankkeen päätavoite on vihreän logistiikan puitteiden (erityisesti ehtojen, toiminnan laajuuden ja vaaditun koulutuksen) merkitys kumppanimaissa ja yhdistää olemassa olevat parhaat käytännöt. Koulutuksen tulokset antavat vihreälle logistiikkapäällikölle yleiskuvan roolistaan ​​logistiikkateollisuudessa, jolloin he kykenevät tunnistamaan vihreät kysymykset, joita tulee käsitellä ja jotka ovat tietoisia siitä, milloin ja missä päivitetään omaa tietopohjaa.

Projekti pyrkii luomaan resursseja ammatillisen koulutuksen opettajille ja Green Logistic Managersin -kouluttamiseksi. Projektin toteuttamat innovaatiot koskevat koulutusmenetelmiä (1) ja koulutuspolun sisältöä (2).

Hanketta rahoittaa ERASMUS -ohjelma ja sen toteutusaika on 10/2017 – 9/2019.

Hankekonsortio:

  • Partners PONS Seguridad vial SL (Spain)
  • Training 2000 psc (Italy)
  • Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie (Bulgaria)
  • Bit management (Austria)
  • CNA Associazione Provinciale di Pesaro i Urbino (Italy)
  • TTS (FI)


Hankelogot_LoginGreen