Yritystoiminnan suunnittelu

Yritystoiminnan suunnittelu tutkinnon osassa opiskelija perehtyy erilaisiin yritysmuotoihin ja yrityksen perustamiseen. Opiskelija tekee liiketoimintasuunnitelman, rahoituslaskelman, tulosbudjetin ja täyttää yrityksen perustamisasiakirjan. Nämä kirjalliset tuotokset arvioidaan tutkintotilaisuudessa.

Tutkinnon osan sisältö:

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen joko kuvitteellisen yrityksen tai oman työnantajan / työharjoittelupaikan näkökulmasta. Työn ulkoasun tulee olla siisti ja mahdollisimman kuvaava. Tehtävä tulee laatia joko tekstinkäsittely- tai esitysgrafiikkaohjelmalla. Kirjallisen tutkintosuorituksen hyväksyy tutkinnon järjestäjän edustaja ja se käsitellään arvioituna yhtenä näyttödokumenttina kolmikantaisessa arviointikokouksessa.

Opiskelija esittelee tutkintotilaisuudessa kirjallisesti laatimansa liiketoimintasuunnitelman, jossa vastaa seuraaviin kysymyksiin / asiakohtiin:
• Toiminta-ajatus
• Laadi SWOT tai PESTE-analyysi
• Kerro omasta osaamisestasi, mikä tukee yrittäjäksi ryhtymistä
• Tuotteet ja palvelut
• Asiakkaat
• Markkinat ja kilpailijat

Kerro, miten yrityksen seuraavat toiminnot on järjestetty:
• Selvitä yritystoimintaan liittyviä riskejä
• Yritysmuodon valinta (täytetty perustamisasiakirja liitteeksi)
• Rahoituslaskelma yritystä perustettaessa (laaditaan erilliselle liitteelle)
• Tulosbudjetti (laaditaan erilliselle liitteelle)


Tutkinnon osa suoritetaan tutkintotoimikunnan ohjeistaman kirjallisen tutkintosuorituksen ja työpaikalla tutkintotilaisuudessa tapahtuvien keskustelujen perusteella. Kirjallisen tutkintosuorituksen on oltava esillä (arvioituna) tutkintotilaisuudessa.