Varaston tietojärjestelmät

Varaston tietojärjestelmät tutkinnon osassa opiskelija oppii käyttämään varastossa käytettävää tietojärjestelmää perustehtävien hoidossa. Tietopuoliseen koulutuseen voi sisältyä jonkin varaston tietojärjestelmän oppiminen, mutta tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittaja osoittaa osaamisensa työpaikalla käytettävän järjestelmän avulla.

Tutkinnon osan sisältö:

1. Varastokirjanpito-ohjelman käyttö vastaanoton-, säilyttämisen-, keräilyn-, lähettämisen-, inventoinnin ym. varaston työtehtävissä.