Työkoneiden käyttö ja huolto

Työkoneiden käyttö ja huolto tutkinnon osa käsittelee ulkona ajettavan työkoneen ajoonlähtötarkastusta, huoltoa ja sillä turvallista työskentelyä. Tämä tutkinnon osa vaatii tutkinnonsuorittajalta vähintään T-luokan ajokortin ja työpaikalla soveltuvan työkoneen (trukki ei käy).

Tutkinnon osan sisältö:

1. Ajoonlähtötarkastus

• Päivittäisen ajoonlähtötarkastukset ja huoltotoimenpiteet

2.Työkoneen käyttö

• Käyttää työkoneessa työtehtävään soveltuvia varusteita
• Huomioi työskennellessään turvallisuuteen liittyvät asiat
• Tunnistaa käsimerkkien käytöntarkoituksen
• Huolehtii ympäristöasioista työkonetta huollettaessa
• Tuntee kuormattavan kohteen kantavuuden rajat