Tavaran vastaanotto ja säilytys

Tavaran vastaanotto ja säilytys tutkinnon osa käsittelee varastoon tulevia tavaralähetyksiä ja niiden hyllyttämistä varaston käyttöön. Tutkinnon osassa opiskelija / tutkinnonsuorittaja oppii ottamaan vastaan tavaralähetyksiä kuljetusliikkeeltä, tarkastamaan lähetyksen määrän ja silmämääräisen kunnon sekä tekemään mahdolliset varaumat ja reklamaatiot.

Tavaran vastaanottamisen jälkeen opiskelija oppii tavaran tarkastamisen, erilaisia säilytyskalustoja ja perusteita, millä tuotteita voidaan sijoittaa varastoon.


Tutkinnon osassa suoritetetaan myös tarvittaessa hygieniaosaamiskortti, jonka tulee olla voimassa tutkintotilaisuudessa.

Tutkinnon osan sisältö:

1. Saapuvan lähetyksen tarkastus ennen rahtikirjan kuittausta

• Tavara saapuu oikeaan paikkaan (osoite, ovi jne.)
• Kollimäärien ja –lajien sekä kollien kunnon tarkastaminen
• Varauman tekemisen perusteet ja oikeaoppinen tekeminen
• Vastaanottoasiakirjan (rahtikirja) kuittaaminen, vastuun siirtyminen tavarasta

2. Saapuvan tavaran tarkastus, pakkaukset avataan, määrä tarkastetaan

• Piilevän vahingon havaitseminen ja oikea menettely kun
a) Pakkaus ehjä, tavara rikki
b) Pakkaus ehjä, tavaraa puuttuu tai ei ole pakkausluettelon mukaista.

3. Pakkausten käsittely- ja varoitusmerkinnät

• Käsittelymerkkien tunnistaminen
• ADR merkintöjen tunnistaminen ja tavaran oikea käsittely
• Käyttöturvallisuustiedotteen tunteminen/löytäminen

4. Asiakirjojen käsittely

• Saapumisasiakirjojen merkinnät ja käsittely
• Saapumiserän kirjaaminen tietojärjestelmään.

5. Hyllyttäminen

• Hyllytyskäytännön ja välineistön tunteminen
• Sijoituspaikan löytäminen tai valinta
• Hyllytyksen kuittaaminen (saldoihin lisääminen)

6. Säilytyskalusto ratkaisuja (selvitä seuraavia asioita)

• Erilaiset säilytystekniikat ja -kalustoratkaisut
• Hyllystön vaakapalkkien kantavuudet ja enimmäisvälikkökuorma
• Hyllystöjen tärkeimmät rakenneosat ja suojavarusteet
• Työturvallisuus työskenneltäessä säilytyskalustojen parissa

7. Yleisiä asioita säilytysolosuhteista ja -kalustosta

• Säilytystavan/-kaluston valinnan perusteet
• Tavaran kelpoisuuden valvonta, FIFO:n toteuttamiskäytännöt
• Erikoiskäsittelyä/-säilytystä edellyttävien tuotteiden olosuhteiden valvonta

8. Laatu, ympäristö ja työturvallisuus

• Sammuttimet, hätäpoistumistiet, hälytyksen tekeminen
• Työturvallisuusohjeet tai vaarallisten työvaiheiden tunnistaminen
• Varastotyön laatu: miten mitataan/voidaan mitata
• Ympäristö-ohjeet ja materiaalien kierrätys/jätteiden lajittelu

9. Hygieniapassin suorittaminen


vastaanotto-1
Kuvasta painamalla pääsee tutustumaan panoraamaympäristöön varaston vastaanottoon